05:12 05/05/2021

Quốc hội khóa III: Quốc hội của thời kỳ chống Mỹ, cứu nước

Quốc hội khoá III được tổ chức theo Hiến pháp năm 1959, là Quốc hội của thời kỳ chống Mỹ, cứu nước.

Quốc hội đã có những quyết sách phù hợp nhằm đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược ở miền Nam, chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc. Quốc hội khóa III kéo dài 7 năm (1964-1971) với 7 kỳ họp.  

Chú thích ảnh
TTXVN/Báo Tin tức