Hà Nội khắc phục hạn chế yếu kém, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

UBND thành phố Hà Nội vừa có kế hoạch cụ thể nhằm chỉ đạo sâu sát đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.

Chú thích ảnh
Hà Nội đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Ảnh minh họa: TTXVN

UBND thành phố cũng đánh giá, nhìn nhận một cách khách quan bên cạnh những tích cực thời gian qua còn không ít hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện các công trình trọng điểm của thành phố.

Mặc dù đã có rất nhiều nỗ lực, nhưng do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan nên kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021 toàn thành phố chỉ đạt 79,4% kế hoạch thành phố giao, đạt 87,7% kế hoạch Trung ương giao. Ngoài các nguyên nhân khách quan như bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, khó khăn trong giải phóng mặt bằng của một số dự án, giá nguyên vật liệu tăng cao; tiến độ thực hiện một số dự án, công trình trọng điểm còn chậm, tỷ lệ giải ngân chưa cao còn do có các nguyên nhân chủ quan như: một số chủ đầu tư và một số đơn vị chưa thực sự quyết liệt trong việc thực hiện liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng; sự phối hợp thực hiện nhiệm vụ chưa tốt giữa một số chủ đầu tư và các đơn vị liên quan, các quận, huyện, nhà thầu dẫn đến chậm tiến độ thực hiện thi công, chậm giải ngân vốn; một số đơn vị chưa thực hiện nghiêm kỷ cương trong thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, chưa thực hiện được cam kết của đơn vị với thành phố.

UBND thành phố Hà Nội quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư phục vụ phát triển toàn diện kinh tế xã hội. Thành phố phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 kéo dài sang năm 2022; hoàn thành giải ngân hết kế hoạch vốn đẩu tư công năm 2022, đảm bảo mục tiêu, chất lượng, hiệu quả sử dụng vốn theo đúng quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa chỉ đạo các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch giải ngân và cam kết tiến độ giải ngân của từng dự án, gửi kế hoạch về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/4/2022.

Các đơn vị phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện, giải ngân từng dự án theo từng ngành, lĩnh vực phụ trách, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các dự án, đặc biệt là các dự án, công trình trọng điểm có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, bền vừng; kịp thời báo cáo UBND thành phố đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các cấp tăng cường theo dõi, chủ động kiểm tra, rà soát các dự án, rút ngắn tôi đa thời gian, tiến độ thực hiện, đảm bảo chất lượng công trình; khẩn trương hoàn thành các công việc còn tồn đọng của các dự án; thực hiện các thủ tục thanh toán cho các dự án ngay sau khi có khối lượng được nghiệm thu; thực hiện bàn giao, hoàn thành hồ sơ, thủ tục thanh toán, quyết toán dự án theo đúng quy định cua pháp luật.

Các đơn vị khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư để khởi công các dự án mới. UBND các quận, huyện, thị xã chủ động chỉ đạo rà soát, báo cáo HĐND cùng cấp thực hiện điều chỉnh kịp thời vốn của các dự án giải ngân chậm sang các dự án có khả năng giải ngân tốt.        

Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh giao tất cả các chủ đầu tư thực hiện báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 và năm 2021 kéo dài của tháng trước đó; ước giải ngân của tháng báo cáo định kỳ trước ngày 5 hàng tháng, đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong đó nêu rõ các khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị của từng dự án.

Nguyễn Văn Cảnh (TTXVN)
Làm rõ trách nhiệm khi giải ngân vốn đầu tư công chậm
Làm rõ trách nhiệm khi giải ngân vốn đầu tư công chậm

Đến hết quý I/2022, có 13 bộ, cơ quan Trung ương và 21 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch năm 2022 được giao; 29 bộ, cơ quan Trung ương đến nay chưa giải ngân kế hoạch vốn năm 2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN