Lâm Đồng kiên quyết xử lý trường hợp làm chậm giải ngân vốn đầu tư công

Thực hiện Chỉ đạo 1684/VPCP-KTTH ngày 17/3/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai các nội dung quan trọng nhằm hoàn thành kế hoạch năm 2021 kéo dài và kế hoạch đầu tư công 2022, đạt 100% vốn đầu tư đã được bố trí cho các dự án.

Tại văn bản 1822/UBND-KH ngày 22/3/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đã yêu cầu các sở, ban, ngành cùng các huyện và 2 thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 (được chuyển nguồn sang) và vốn đầu tư công năm 2022. UBND các địa phương trong tỉnh cũng nghiêm túc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm trong việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021.

Bên cạnh đó, phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện, giải ngân, đôn đốc và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho từng dự án. Trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ đề ra, phải tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân có liên quan; kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân, lãnh đạo, cán bộ công chức vi phạm quy định pháp luật hoặc cố tình gây cản trở, khó khăn, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022…

Các chủ đầu tư cũng được yêu cầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, đốc thúc các nhà thầu tập trung nhân công, vật tư đẩy nhanh tiến độ thi công sớm hoàn thành công trình để nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Đối với các dự án chuyển tiếp từ 2021 sang, tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện các thủ tục pháp lý, nghiệm thu khối lượng hoàn thành để đủ điều kiện thanh toán cho các nhà thầu; tăng cường kiểm tra, giám sát thi công tại hiện trường nhằm quản lý chặt chẽ việc thi công theo quy trình, quy phạm, đảm bảo chất lượng công trình.

Cùng đó, xây dựng kế hoạch chi tiết về lộ trình thực hiện, tiến độ giải ngân cụ thể cho từng dự án. Yêu cầu nhà thầu cam kết thực hiện tiến độ giải ngân theo đúng kế hoạch. Trường hợp nhà thầu thi công không đảm bảo tiến độ theo như hợp đồng ký kết, gây ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn dự án, đề nghị các chủ đầu tư cương quyết xử phạt vi phạm hợp đồng theo quy định…

Theo tổng hợp của Kho bạc Nhà nước Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, tính đến ngày 18/3/2022, kế hoạch đầu tư công năm 2021 của tỉnh đã giải ngân trên 5.681,4 tỷ đồng, đạt 86,9%. Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 đã giải ngân 543,1 tỷ đồng, đạt 9,8%.

Để quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư công năm 2021 chuyển sang và của năm 2022, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra chậm chễ, không đạt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công theo các mốc thời gian đã đặt ra.

Chu Quốc Hùng (TTXVN)
Quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công
Quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công

Để đẩy nhanh chương trình phục hồi kinh tế, trọng tâm vẫn là đầu tư để vừa kích cầu, vừa tạo việc làm, tạo ra tăng trưởng kinh tế. Năm 2022 và những năm tiếp theo, đầu tư công phải rạo ra cú hích, lôi kéo đầu tư của các thành phần kinh tế khác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN