Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP:

Thái Nguyên đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn

Trong cuộc họp với thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và các sở, ban, ngành, các huyện, thành trong tỉnh triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 mới đây, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải đã yêu cầu các địa phương, đơn vị trong tỉnh tiếp tục quán triệt, chấp hành nghiêm, thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, thực chất các nghị quyết, kết luận của Trung ương và của tỉnh đảm bảo chất lượng, có kết quả cụ thể.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải. Ảnh tư liệu: Văn Điệp/TTXVN

Các địa phương, đơn vị chỉ đạo điều hành nhất quán, thống nhất, kịp thời, chặt chẽ, đồng bộ, thông suốt, vừa tập trung xử lý các nhiệm vụ thường xuyên, không để các vấn đề tồn đọng, kéo dài, vừa kịp thời ứng phó với những vấn đề cấp bách phát sinh trong ngắn hạn.

Tỉnh lấy phát triển công nghiệp làm trọng tâm, phát triển nông nghiệp lấy cây chè làm mũi nhọn, tiếp tục cơ cấu các ngành, lĩnh vực theo hướng phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, ứng dụng công nghệ mới, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh nền kinh tế phù hợp với tiềm năng phát triển của tỉnh. Cùng với đó, quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, phát triển kinh tế đi đôi với bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội...
 
Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 5/1/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương trong tỉnh triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 với các chỉ tiêu chủ yếu: tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,5%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 8,5%; giá trị xuất khẩu tăng 8%; thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 19.500 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 123 triệu đồng...  
 
Theo đó, tỉnh tập trung ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định kinh doanh; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng khu, cụm công nghiệp, hạ tầng đô thị; thực hiện hiệu quả, thực chất cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thương mại điện tử; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường...
 
Cụ thể hóa các nhiệm vụ này, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương triển khai có hiệu quả Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, chủ động rà soát các dự án đầu tư trong và ngoài ngân sách; đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư theo hướng trọng tâm, trọng điểm, thu hút các nhà đầu tư chiến lược trong một số lĩnh vực có tiềm năng, tạo sự đột phá như công nghiệp điện tử công nghệ cao, công nghiệp bán dẫn, năng lượng tái tạo... Các đơn vị liên quan tập trung bố trí nguồn lực hoàn thành một số dự án quy mô lớn, mang tính liên kết vùng trong năm 2024, nhất là tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, các đoạn, tuyến đường vành đai V qua địa bàn tỉnh, khởi công xây dựng cầu Quang Vinh 1, cầu Quang Vinh 2, đường kết nối DT 265 đi Bắc Giang.
 
Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường đối thoại với các nhà đầu tư để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện tối đa và khuyến khích các doanh nghiệp mở rộng sản xuất, triển khai hoạt động nghiên cứu phát triển và hợp tác chuyển giao công nghệ tại tỉnh Thái Nguyên, triển khai các bước tiếp theo của quy hoạch xây dựng khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Phú Bình...
 
Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong tỉnh tập trung bố trí nguồn lực, chủ động thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, tạo quỹ đất thực hiện các dự án hạ tầng, khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công 2024. Ban Dân tộc tỉnh triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030...

Hoàng Thảo Nguyên
Thái Nguyên: Hiệu quả chương trình, dự án phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Thái Nguyên: Hiệu quả chương trình, dự án phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Các chương trình, chính sách dân tộc đã phát huy được hiệu quả, đảm bảo công khai, minh bạch đúng mục đích, đối tượng...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN