Sở Tư pháp Bắc Ninh nâng cao chất lượng hoạt động cải cách tư pháp

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức hội nghị gặp mặt cán bộ, công chức và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Các đồng chí: Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự.

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Sở, nguyên lãnh đạo Sở qua các thời kỳ và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ...

Trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tại hội nghị,các đại biểu ôn lại truyền thống của ngành sau 20 năm tái lập tỉnh. Cùng với sự phát triển chung của tỉnh, ngành Tư pháp không ngừng được củng cố, kiện toàn và phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Từ 13 cán bộ, công chức (năm 1997) được bố trí tại 4 phòng chuyên môn, 1 phòng công chứng đến nay, chức năng, nhiệm vụ của Sở Tư pháp có 34 nhiệm vụ, tổ chức bộ máy gồm 8 phòng chuyên môn nghiệp vụ, với tổng cố biên chế được giao là 79 cán bộ, công chức, viên chức. Ở từng giai đoạn phát triển, Sở Tư pháp luôn triển khai và thực hiện tốt các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ngành, luôn đoàn kết, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nổi bật là công tác xây dựng văn bản; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; giúp UBND tỉnh thực hiện tốt các hoạt động cải cách hành chính, cải cách tư pháp; công tác quản lý đăng ký hộ tịch và các lĩnh vực hoạt động khác...

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tư Pháp.

Báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2016 nêu rõ: Năm 2016, công tác Tư pháp, pháp chế trongtỉnh tiếp tục được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, chỉ đạo. Các nhiệm vụ của ngành được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, bám sát chương trình, kế hoạch công tác của Bộ Tư pháp và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nổi bật là việc triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Hiến pháp 2013 đã góp phần nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác xây dựng và kiểm tra Văn bản quy phạm pháp luật thực hiện có chất lượng. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
được thực hiện thường xuyên, kịp thời, đúng quy định pháp luật... Bên cạnh đó, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật chưa có nhiều đổi mới; hoạt động công chứng, luật sư, bán đấu giá tài sản còn có sai phạm; việc kiện toàn tổ chức pháp chế, công chức làm công tác pháp chế gặp nhiều khó khăn; đội ngũ cán bộ tư pháp – hộ tịch còn thiếu so với yêu cầu của nhiệm vụ giao.


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh biểu dương, ghi nhận những thành tích đạt được của ngành sau 20 năm tái lập tỉnh nói chung và năm 2016 nói riêng. Về nhiệm vụ năm 2017, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh:


Ngành Tư pháp tiếp tục phổ biến, quán triệt, triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các Luật mới được Quốc hội thông qua năm 2016, 2017; tập trung tuyên truyền phổ biến pháp luật gắn với các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trạt tự và những vấn đề dư luận quan tâm; đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, xây dựng hương ước, quy ước, tủ sách pháp luật; thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, quốc tịch; thực hiện hiệu quả các đề án, văn bản trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp...


Nhân dịp này, Sở Tư pháp Bắc Ninh được Bộ Tư pháp tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2015, UBND tỉnh tặng Cờ đơn vị thi đua xuất sắc năm 2015. Bộ Tư pháp tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân và trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” cho nhiều cá nhân. UBND tỉnh tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắcBằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân.

PV
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN