Nhân rộng các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số  

Tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi (MN) tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2023.

Trong giai đoạn 2021-2023, trên địa bàn tỉnh có tổng cộng 3.899 lượt người có uy tín trong cộng đồng DTTS.

Riêng năm 2023, có 1.282 người có uy tín (bao gồm già làng, trưởng dòng họ, bí thư chi bộ, trưởng thôn bản, người sản xuất, kinh doanh giỏi...).

Đội ngũ nhân sĩ, trí thức trên địa bàn tỉnh khoảng 63.298 người, trong đó có khoảng 5.207 người DTTS, chiếm tỷ lệ 8,22%.

Chú thích ảnh
Trò diễn tại lễ Pồôn Pôông của dân tộc Mường, mô phỏng lại các phong tục, tập quán của
người Mường, phản ánh đời sống tâm linh văn hóa của người Mường. Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN  

Tại hội nghị, đại diện các điển hình tiên tiến đã trao đổi, giao lưu, chia sẻ những cách làm hay trong tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng mô hình “Xứ Đạo bình yên - Gia đình văn hóa”; giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào vùng cao, phòng chống các tệ nạn xã hội; tham gia xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh Nhân dân, giữ vững sự bình yên, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc...

Thời gian qua, Ban Dân tộc tỉnh và các cơ quan làm công tác dân tộc trong tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách phát triển vùng miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số; tập trung tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số, miền núi thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua, tiêu biểu như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tham gia phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc; đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, bảo đảm an ninh, trật tự; nâng cao cảnh giác, đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng, nhà nước; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số và tham gia giải quyết có hiệu quả các vụ việc phát sinh trong vùng dân tộc, miền núi, đảm bảo ổn định tình hình cơ sở...

Qua đó, đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, nhiều mô hình mới, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao.

Đặc biệt, đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín, trong đó có nhiều bác, anh, chị, nhiều đồng chí có mặt tại Hội nghị hôm nay đã phát huy vai trò của mình, luôn gương mẫu đi đầu thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nhiều người là trung tâm đoàn kết, vận động gia đình, dòng họ, bản, làng, nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, bảo vệ đường biên, cột mốc chủ quyền quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn vững mạnh.

Qua triển khai thực hiện, đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất kinh doanh, ứng dụng khoa học kỹ thuật có hiệu quả, nâng cao giá trị sản xuất, góp phần xây dựng nông thôn mới, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình.

Nhiều người là tấm gương tiêu biểu trong tham gia công tác xã hội, thực sự là cầu nối chuyển tải tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc đến với các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp...  

Thời gian tới, tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục chú trọng, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách để phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của người có uy tín, trưởng thôn, trưởng bản, trưởng dòng họ, nhân sĩ trí thức, doanh nhân tiêu biểu trên địa bàn tỉnh đáp ứng nguyện vọng chính đáng của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh nhà, tạo sự đồng thuận và niềm tin vững chắc của đồng bào các dân tộc vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các cấp.

Tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho 109 cá nhân là người có uy tín, trưởng dòng họ tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc góp phần củng cố, phát huy khối đoàn kết toàn dân tộc trong đồng bào DTTS tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2023 và 41 cá nhân tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc trong công tác, lao động, sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào DTTS&MN tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2023.

Xuân Nghĩa
Nhà văn Đỗ Bích Thúy và những trang viết đậm dấu ấn văn hóa dân tộc miền núi
Nhà văn Đỗ Bích Thúy và những trang viết đậm dấu ấn văn hóa dân tộc miền núi

Đỗ Bích Thúy là một nhà văn ghi dấu ấn trong lòng bạn đọc bằng các tác phẩm viết về dân tộc thiểu số và miền núi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN