Năm 2015, Bắc Ninh đặt mục tiêu xuất khẩu hàng hóa đạt 26 tỷ USD

Trong 2 ngày 10-11/12, Kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XVII đã thông qua Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, theo đó HĐND thống nhất chỉ tiêu tổng sản phẩm của tỉnh tăng 6,5% đến 7% so ước thực hiện năm 2014 (theo giá so sánh năm 2010). Tỉnh Bắc Ninh đặt mục tiêu xuất khẩu hàng hóa đạt 26 tỷ USD trong năm 2015.


Quang cảnh kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XVII .


HĐND tỉnh Bắc Ninh đã thông qua 14 Nghị quyết quan trọng khác về: Quyết toán ngân sách tỉnh Bắc Ninh năm 2013; Thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2015; Phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2015; Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh BắcNinh năm 2015; Phê duyệt danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa hoặc dưới 20 ha đất rừng và dự án thu hồi để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định của Luật Đất đai 2013; Quy hoạch tổng thể phát triển khu vực dịch vụ tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Thông qua dự án “Quy hoạch phát triển các khu thương mại, dịch vụ làng nghề tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”; Quy định một số khoản chi có tính chất đặc thù thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án “Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, giai đoạn 2014-2020 tại tỉnh Bắc Ninh"


Năm 2015, là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2011 – 2015, Tỉnh đặt mục tiêu tổng sản phẩm của tỉnh tăng 6,5%-7% so với ước thực hiện năm 2014; thu ngân sách Nhà nước đạt trên 14.000 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu hàng hoá đạt 26 tỷ USD, tăng 12,8%; tạo việc làm cho trên 27.000 lao động, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2,2%, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân.


Một trong những kết quả nổi bật của tỉnh năm 2014 là tổng thu ngân sách đạt 12.440 tỷ đồng, vượt 9,7% dự toán năm, tăng 8,6% so năm 2013. Trong đó, thu nội địa đạt 116,4% dự toán năm, tăng 19,7% so với cùng kỳ, thu từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng cao, đạt 143,4% dự toán năm, tăng 47,4%. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá ước 23.056,9 triệu USD; tổng mức bán lẻ hàng hoá ước 34.433,4 tỷ đồng, tăng 12,8% so cùng kỳ.


Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh ước đạt 576.754 tỷ đồng, trong đó, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 525.867 tỷ đồng, khu vực kinh tế trong nước đạt 50.887 tỷ đồng. Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu có tốc độ tăng cao: Điện thoại di động, máy hút bụi, máy tính và linh kiện điện tử, dây điện và cáp điện…


Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND tỉnh Bắc Ninh tham gia bỏ phiếu kín để bày tỏ mức độ tín nhiệm đối với những người được lấy phiếu tín nhiệm. Kết quả bỏ phiếu được công bố ngay sau đó và HĐND cũng đã thông qua Nghị quyết về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu. Theo Nghị quyết này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Nhân Chiến dẫn đầu về mức độ tín nhiệm với 45 phiếu tín nhiệm cao (95,7%), 2 phiếu tín nhiệm (4,3%) và không có phiếu tín nhiệm thấp.


Trong kỳ họp này, đại diện các ngành chức năng của tỉnh đã trực tiếp trả lời, làm rõ các kiến nghị của đại biểu và cử tri.


Thái Hùng

Bắc Ninh truy tặng, phong tặng “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho 404 mẹ
Bắc Ninh truy tặng, phong tặng “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho 404 mẹ

Sáng 9/12, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh), Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu Nhà nước “Mẹ Việt Nam Anh hùng” cho 404 mẹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN