Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Bình

Ngày 26/12/2023, UBND tỉnh Quảng Bình đã có Quyết định số 3793/QĐ-UBND về việc phân bổ vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương và đối ứng ngân sách tỉnh năm 2024 thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Bình.

Chú thích ảnh
Người dân huyện miền núi Tuyên Hóa (Quảng Bình) tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi. Ảnh: TTXVN phát

Tỉnh phân bổ 240.482 triệu đồng để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi như: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết; Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc; phát triển giáo dục - đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch; đầu tư phát triển nhóm dân tộc rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn.

Để đạt mục tiêu đề ra, UBND tỉnh Quảng Bình giao các sở, ngành hướng dẫn các địa phương, chủ đầu tư triển khai phân bổ vốn và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định; UBND các huyện khẩn trương trình HĐND huyện thông qua về phân bổ chi tiết danh mục công trình, dự án cho các đơn vị, địa phương trực thuộc, theo quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về xây dựng và văn bản hướng dẫn của Chương trình.

PV
Quảng Bình bàn giao 90% mặt bằng cho dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông
Quảng Bình bàn giao 90% mặt bằng cho dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua tỉnh Quảng Bình tính đến thời điểm này đã được bàn giao hơn 112/126 km mặt bằng sạch, khoảng 90% độ dài toàn tuyến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN