Đồng chí Trương Tấn Sang:

MTTQ Việt Nam có vai trò lớn trong phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2010), ngày 10/11, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam – Những chặng đường vẻ vang”.

Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ các thời kỳ tham dự hội thảo. Ảnh: Nguyễn Dân -TTXVN

Dự hội thảo có các đồng chí: Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư; Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Huỳnh Đảm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các đồng chí lão thành cách mạng, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và hoạt động thực tiễn công tác mặt trận.

Đồng chí Trương Tấn Sang đã tham luận vào 3 vấn đề lớn về tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng về vai trò của Mặt trận Dân tộc thống nhất trong sự nghiệp cách mạng và những nguyên tắc xây dựng Mặt trận Dân tộc thống nhất; về lịch sử vẻ vang, những đóng góp to lớn của Mặt trận Dân tộc thống nhất trong lịch sử cách mạng của đất nước và về nhiệm vụ xây dựng và phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn cách mạng hiện nay của nhân dân ta.

Đồng chí Trương Tấn Sang nêu rõ: Từ thực tiễn của cách mạng Việt Nam hơn 80 năm qua có thể khẳng định rằng, xây dựng và phát huy vai trò của Mặt trận Dân tộc thống nhất là sáng tạo độc đáo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta, là một trong những nhân tố quyết định làm nên thắng lợi của cách mạng nước ta…

Về nhiệm vụ xây dựng và phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn cách mạng hiện nay, đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Đại hội XI của Đảng sắp tới sẽ thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển), chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011 - 2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng, của đất nước trong 5 năm tới với chủ đề lớn ''Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại''; trong đó, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nguồn sức mạnh to lớn, quan trọng nhất để đất nước ta, nhân dân ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng và phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó MTTQ Việt Nam có vai trò và trách nhiệm to lớn.

Đồng chí Trương Tấn Sang lưu ý, để tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài, các nhân sĩ, trí thức, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp, nghề nghiệp vào tổ chức Mặt trận, tăng cường sự đồng thuận xã hội, Mặt trận Tổ quốc các cấp phải hết sức năng động, sáng tạo, bằng nhiều hình thức đa dạng, sáng tạo nhiều hoạt động phong phú để động viên, tổ chức các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội một cách cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị. Cần phát huy vai trò của Mặt trận đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, giám sát hoạt động của các tổ chức đảng, các cơ quan nhà nước, cán bộ đảng viên, công chức, viên chức. MTTQ phản biện đối với các chủ trương, chính sách mà Đảng, Nhà nước chuẩn bị ban hành, thực hiện và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; phản ánh kịp thời với Đảng, Nhà nước tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân, là cầu nối giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước...

Gần 50 tham luận được trình bày và gửi đến hội thảo đã tập trung phân tích, làm sâu sắc hơn các nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng Mặt trận Dân tộc thống nhất trong các giai đoạn của cách mạng Việt Nam; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát huy vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam hiện nay.

Nguyễn Bích Thủy

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản