Mức sinh hoạt phí cơ sở áp dụng cho cơ quan Việt Nam ở nước ngoài là 1.350 USD/người/tháng

Chính phủ ban hành Nghị định số 51/2024/NĐ-CP ngày 15/5/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 8/2019/NĐ-CP ngày 23/1/2019 quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Ngày 23/1/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2019/NĐ-CP quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài. Tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 08/2019/NĐ-CP về chế độ sinh hoạt phí quy định mức sinh hoạt phí cơ sở áp dụng chung cho tất cả các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài là 650 USD/người/tháng và sẽ được xem xét điều chỉnh khi chỉ số giá tiêu dùng tại các địa bàn tăng từ 10% trở lên hoặc tùy theo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Từ ngày 15/5/2024, mức sinh hoạt phí cơ sở này được điều chỉnh nâng lên là 1.350 USD/người/tháng. Cụ thể, Nghị định số 51/2024/NĐ-CP quy định: Mức sinh hoạt phí cơ sở áp dụng chung cho tất cả các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài là 1.350 USD/người/tháng và sẽ được xem xét điều chỉnh khi chỉ số giá tiêu dùng tại các địa bàn tăng từ 10% trở lên hoặc tùy theo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Điều chỉnh mức hỗ trợ bảo hiểm khám, chữa bệnh dành cho con chưa thành niên đi theo thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Nghị định số 51/2024/NĐ-CP sửa đổi khoản 2 Điều 12 Nghị định số 08/2019NĐ-CP quy định về chế độ đối với con chưa thành niên đi theo thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Theo quy định mới, con chưa thành niên đi theo thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài được hỗ trợ chi phí mua bảo hiểm khám, chữa bệnh ở nước ngoài bằng mức mua bảo hiểm khám, chữa bệnh ở nước ngoài dành cho thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài. Mức hỗ trợ này sẽ được xem xét điều chỉnh tùy theo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Trước đó, Nghị định số 08/2019NĐ-CP quy định mức hỗ trợ này tối đa bằng 50% chế độ bảo hiểm khám, chữa bệnh ở nước ngoài dành cho thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Các quy định mới tại Nghị định số 51/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/5/2024.

TTXVN/Báo Tin tức
Bổ sung quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
Bổ sung quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Chiều 22/4, tiếp tục chương trình làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét Báo cáo số 71/BC-CP của Chính phủ về một số nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 08/2019/NĐ-CP ngày 23/01/2019 quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN