Thông báo công khai xác nhận việc mua bán chuyển nhượng đất

Thông báo công khai xác nhận việc mua bán chuyển nhượng đất của gia đình ông Trần Quang Phong và bà Vũ Thị Kim Hải tại thôn Bùi Xá, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên.

Năm 2000, gia đình ông Trần Quang Phong và bà Vũ Thị Kim Hải có mua một mảnh đất của hai anh em ông Mai Công Nghị và Mai Công Cử tại thôn Bùi Xá, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Tại thời điểm mua bán, ông Mai Công Nghị có đứng ra làm giấy tờ mua bán đất với gia đình ông Phong và bà Hải với số tiền tám triệu đồng (8.000.000 đồng). Gia đình ông Phong và bà Hải vẫn sử dụng từ năm 2000 đến nay, cũng không có ý kiến đơn thư hay thắc mắc gì liên quan đến thửa đất.

Hiện tại, gia đình ông Mai Công Nghị và Mai Công Cử không còn sinh sống tại địa phương. Gia đình ông Phong và bà Hải cũng không nắm được hiện tại gia đình hai ông Nghị và Cử đang sinh sống ở đâu. Nay, gia đình ông Phong bà Hải có nguyện vọng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công bố công khai thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng là: Gia đình ông Trần Quang Phong và bà Vũ Thị Kim Hải có mua mảnh đất của anh em ông Mai Công Nghị và Mai Công Cử theo bản đồ 299 thuộc thửa đất số 95- tờ bản đồ số 9 tại thôn Bùi Xá, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Ông Phong bà Hải công khai thông tin này khẳng định việc mua bán thửa đất trên năm 2000 là đúng. Nếu gia đình hai ông Nghị và Cử không có ý kiến thắc mắc gì thì đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông Trần Quang Phong và bà Vũ Thị Kim Hải.

Cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp có thể nhận chuyển nhượng đất trồng lúa
Cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp có thể nhận chuyển nhượng đất trồng lúa

Chiều 3/11, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Tại Hội trường, các đại biểu cho rằng, cần giới hạn quyền sử dụng đất của các đơn vị sự nghiệp công lập; đồng thời đề xuất phương án cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp có thể nhận chuyển nhượng đất trồng lúa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN