Thơ trào phúng: Nó vồ

"Quen tay đi hát… Ka ra…/ Thể nào cũng bị “si đa” nó vồ!"

Chú thích ảnh

Đêm qua đi hát Ka ra…

Sếp quên cái ví ở nhà hàng em

Nhặt được thì cho sếp xin

Hay em giữ lấy làm tin gọi là…


Sếp anh rủng rỉnh đô la

Xế hộp tiền tỉ cửa nhà xênh xang

Sếp anh xủng xoảng bạc vàng

Chỉ còn thiếu chút mơ màng tình em…


Thôi thì để ví làm tin

Sếp còn có cớ năng tìm “động hoa”…

Quen tay đi hát… Ka ra…

Thể nào cũng bị “si đa” nó vồ!

Đức Hậu
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN