Thành phố Hồ Chí Minh tổng kiểm tra công tác phục vụ hành chính công

Từ nay đến tháng 9, UBND TP Hồ Chí Minh sẽ tổ chức các đoàn đi kiểm tra, khảo sát công tác thực hiện các thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện nhằm chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức hành chính công.

Chú thích ảnh
Người dân thực hiện các thủ tục hành chính tại Cục thuế TP Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, năm 2019 là năm TP Hồ Chí Minh thực hiện đột phá mạnh mẽ trong cải cách hành chính. Hiện văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh đang thực hiện rà soát, thống kê, kiểm tra các loại thủ tục theo từng nhóm để công bố công khai thời gian thụ lý và giải quyết hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp. Việc kiểm tra, khảo sát lần này nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong thực hiện cải cách các thủ tục hành chính; những trường hợp tự đặt ra trong thủ tục hành chính, hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định; việc chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính cũng như gây khó khăn, phiền hà, nhũng nhiễu đối với cá nhân, tổ chức trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Qua đó, giúp nâng cao chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức hành chính công tại thành phố hiện nay.

Các đoàn sẽ đi kiểm tra các nội dung liên quan đến các thủ tục hành chính như: Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; công tác quán triệt, triển khai và chỉ đạo điều hành; kiểm tra việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính qua bộ phận một cửa; tuân thủ quy định thủ tục hành chính đã được công bố, công khai trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; bổ sung hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định thủ tục hành chính đã được Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh công bố; giải quyết thủ tục hành chính qua hệ thống một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến; việc tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích….

Trong năm 2018, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn trên cổng thông tin một cửa điện tử của TP Hồ Chí Minh đạt hơn 90%; số lượng thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 ngày càng tăng và được người dân, doanh nghiệp quan tâm thực hiện. Tổng số dịch vụ công trực tuyến mà Thành phố áp dụng là 767 dịch vụ (mức độ 3: 655 dịch vụ; mức độ 4: 112 dịch vụ). TP Hồ Chí Minh cũng đã triển khai và kết nối liên thông văn bản điện tử tại 753 điểm, với số lượng văn bản điện tử liên thông hơn 3,6 triệu văn bản; tiếp tục thực hiện việc áp dụng chữ ký điện tử trong trao đổi văn bản điện tử, thư mời họp... tiến tới chấm dứt tình trạng sử dụng văn bản giấy.
Tin, ảnh: Nguyễn Hoàng/Báo Tin tức
Ngân hàng đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng từ cải cách hành chính
Ngân hàng đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng từ cải cách hành chính

Quý 1/2019, tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng mới đạt gần 2,4%, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2018. Để đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 14% trong năm 2019, các ngân hàng thương mại đang đẩy mạnh triển khai cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục cho vay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN