Hầu hết thuốc biệt dược gốc đều trúng thầu, giá cao

Theo ông Nguyễn Tá Tỉnh, Trưởng Ban Dược và vật tư y tế (Bảo hiểm xã hội Việt Nam), hiện tại có 698 thuốc biệt dược gốc, trong đó 447 thuốc hết hạn bảo hộ độc quyền. Đối với 447 thuốc hết hạn bảo hộ, có 81 thuốc đã có từ 3 số đăng ký nhóm 1, 185 thuốc đã có 2 số đăng ký nhóm 1.

Qua phân tích kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2016 của 59 tỉnh, thành phố và các bệnh viện tuyến trung ương trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội (dữ liệu do Bảo hiểm xã hội các tỉnh báo cáo, dữ liệu thống kê chưa đầy đủ, một số không đủ thông tin để phân tích) cho thấy, tổng giá trị trúng thầu là 29,65 nghìn tỷ đồng, tương ứng với 8.371 mặt hàng trúng thầu.

Trong đó có khoảng 600 mặt hàng biệt dược gốc trúng thầu (tương ứng 300 hoạt chất do một số thuốc có hàm lượng khác nhau, hoặc một số thuốc được gia hạn số đăng ký hoặc cấp lại số đăng ký), với tổng giá trị thuốc biệt dược gốc trúng thầu khoảng 7,28 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 25% tổng giá trị tiền thuốc trúng thầu.

Các thuốc biệt dược gốc tham gia đấu thầu theo gói thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị, do không có các thuốc cạnh tranh trong đấu thầu nên hầu hết đều trúng thầu, giá thuốc cao. Một số thuốc biệt dược gốc đã hết hạn bảo hộ độc quyền sáng chế có giá chênh lệch khá lớn so với các thuốc nhóm 1 cùng hoạt chất, nồng độ, hàm lượng trên thị trường.

Chẳng hạn như thuốc tiêm Ceftriaxon lg, tiêm thuốc biệt dược gốc với tên thương mại là Rocephin, giá trúng thầu tại các hội đồng đấu thầu là 181.440đ/lọ, trong khi thuốc Ceftriaxon 1g, nhóm 1 có 10 số đăng ký trúng thầu tại các Hội đồng đấu thầu, giá trúng thầu thuốc nhóm 1 trung bình là 25.414 đồng/lọ.

Thuốc Meropenem lg, tiêm thuốc biệt dược gốc với tên thượng mại là Meronem Inj 10's, giá trúng thầu tại các hội đồng đấu thầu là 700.306 đồng/lọ, trong khi thuốc Meropenem 1g, nhóm 1 có 4 số đăng ký trúng thầu tại các hội đồng đấu thầu, giá trúng thầu thuốc nhóm 1 trung bình là 296.101 đồng/lọ.

Hay thuốc Paclitaxel 100mg, tiêm thuốc biệt dược gốc với tên thương mại là Anzatax Inj 100mg/16.7ml 1’s, giá trúng thầu tại các hội đồng đấu thầu là 3,927 triệu đồng/lọ, trong khi thuốc Paclitaxel 100mg, nhóm 1 có 3 số đăng ký trúng thầu, giá trúng thầu thuốc nhóm 1 trung bình là 871.774 đồng/lọ… Ông Tỉnh cho rằng, nếu có biện pháp quản lý chặt chẽ về giá thuốc đối với các thuốc biệt dược gốc, có thể tiết kiệm chi phí hàng trăm tỷ đồng.

Theo ông Tỉnh, tỷ lệ sử dụng biệt dược gốc trên cả nước năm 2016 ước tính chiếm khoảng 20%-23% trên tổng chi phí thuốc. Tỷ lệ này tại một số bệnh viện tuyến trung ương chiếm từ 45% (bệnh viện Chợ Rẫy) đến trên 50% (Bệnh viện Bạch Mai).

Phân tích việc sử dụng biệt dược gốc năm 2016 đối với 30 biệt dược gốc, đã có thuốc generic nhóm 1 có giá trị trúng thầu lớn (chiếm 30% tổng giá trị thuốc biệt dược gốc trúng thầu) tại một số cơ sở khám chữa bệnh tuyến trung ương và tại một số tỉnh cho thấy một số bệnh viện tuyến trung ương như Bạch Mai, Chợ Rẫy là các bệnh viện đầu ngành tuyến cuối, sử dụng khoảng 24% tổng chi phí thuốc tại Bệnh viện Bạch Mai, và 11% tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Một số địa phương như Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, tỷ lệ sử dụng 30 thuốc biệt dược gốc này chiếm khoảng 6% tổng chi phí thuốc sử dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh năm 2016. Tương tự, tại Nam Định, Lào Cai, Hà Nam, Sơn La, Thái Bình tỷ lệ này là l%-2% tổng chi phí thuốc.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đề nghị Bộ Y tế thông báo danh mục thuốc biệt dược gốc đã hết hạn bảo hộ, phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam xem xét, đề xuất, thống nhất cơ cấu mua sắm sử dụng thuốc biệt dược gốc và thuốc nhóm 1 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Vân - Phương (TTXVN)
Sửa đổi quy định mua thuốc biệt dược gốc để giảm giá thuốc
Sửa đổi quy định mua thuốc biệt dược gốc để giảm giá thuốc

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam về công tác đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN