Đồng Nai giám sát chặt các nguồn xả thải lớn

Ngoài hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các khu công nghiệp yêu cầu bắt buộc phải có thiết bị giám sát nước thải tự động, Đồng Nai là tỉnh đầu tiên trong cả nước yêu cầu doanh nghiệp có nguồn xả thải trên 1.000m3/ngày lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải kết nối với Sở Tài nguyên và Môi trường để giám sát 24/24 giờ.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện nay tổng lượng nước thải phát sinh thực tế tại 31 khu công nghiệp trên địa bàn là khoảng 120.600 m3/ngày. Trong đó, 1.223 doanh nghiệp đã thực hiện đấu nối hệ thống xử lý nước thải về khu xử lý nước thải tập trung của các khu công nghiệp với lưu lượng nước thải phát sinh khoảng 91.100 m3/ngày.

Còn lại 51 doanh nghiệp tự xử lý nước thải theo quy định, trong đó 35 doanh nghiệp xả thải theo giấy phép xả thải với lưu lượng khoảng 29.300 m3/ngày. Hiện trên địa bàn còn 9 doanh nghiệp xả thải với lưu lượng 185 m3/ngày nhưng chưa đấu nối với khu công nghiệp gồm 3 doanh nghiệp tại khu công nghiệp Ông Kèo và 6 doanh nghiệp tại khu công nghiệp Thạnh Phú.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai, ngoài giám sát chất lượng nước thải tại các nhà máy xử lý nước thải tập trung của 31 khu công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn, định kỳ 2 lần trong năm, sở, đơn vị liên quan kiểm tra việc thu gom, đấu nối nước thải của những doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

Ông Võ Văn Chánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, bên cạnh việc kiểm soát chặt chẽ nước thải tại các khu công nghiệp trên địa bàn, tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát đơn vị sản xuất kinh doanh có lưu lượng nguồn thải lớn yêu cầu lắp đặt trạm quan trắc môi trường tự động, kết nối dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường nhằm theo dõi, giám sát liên tục 24/24 giờ. Đến nay, 17/17 doanh nghiệp quy mô xả thải trên 1.000 m3/ngày (không bao gồm chủ đầu tư các khu công nghiệp) đã thực hiện lắp đặt hệ thống quan trắc tự động nước thải và truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường phục vụ yêu cầu giám sát liên tục.

Ông Võ Văn Chánh cho rằng, quan điểm của tỉnh Đồng Nai là phát triển nhưng không đánh đổi về chất lượng môi trường. Theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường, quy định 6 nhóm đối tượng phải thực hiện quan trắc tự động nước thải, quy định quy mô xả thải được tính theo công suất thiết kế của hệ thống xử lý nước thải, Đồng Nai đang rà soát lại toàn bộ các đối tượng phải thực hiện lắp đặt quan trắc tự động nước thải theo công suất hệ thống xử lý nước thải.

Theo quy hoạch, giai đoạn 2021-2030, Đồng Nai sẽ phát triển thêm 8 khu công nghiệp. Tuy nhiên, quan điểm của Đồng Nai là không thu hút đầu tư bằng mọi giá, phát triển đi đôi với bảo vệ môi trường, ưu tiên những dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường và sử dụng ít lao động.

Sỹ Tuyên (TTXVN)
Vụ cá chết bất thường trên sông Mã: Phát hiện 2 cơ sở xả thải trực tiếp ra sông
Vụ cá chết bất thường trên sông Mã: Phát hiện 2 cơ sở xả thải trực tiếp ra sông

Ngày 3/4, Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh về việc cá chết bất thường trên sông Mã, đoạn qua huyện Bá Thước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN