Chuyển công ty mới có được tính tham gia BHYT liên tục không?

Bạn đọc hỏi: Con tôi đã tham gia BHYT ở công ty cũ. Sau đó phải nộp lại thẻ BHYT tại đơn vị mới thì mới được cấp lại BHYT. Như vậy có đảm bảo tính liên tục của thẻ BHYT?

Chú thích ảnh
Lao động Công ty nhựa bao bì Vinh được đảm bảo các chế độ an sinh xã hội. Ảnh:XM

Theo quy định tại điểm Khoản 5 Điều 12 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số Điều của Luật BHYT quy định: “thời gian tham gia BHYT liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ BHYT lần sau nối tiếp lần trước; trường hợp gián đoạn tối đa không quá 3 tháng”.

Trường hợp của con bạn đã có quá trình tham gia liên tục ở đơn vị khác rồi, nếu sau khi ngừng việc mà sang làm việc ngay ở công ty khác thì thời gian tham gia trước đó được cộng với thời gian tham gia sau này để được tính thời gian tham gia liên tục.

XM/Báo Tin tức
Tăng cường tuyên truyền bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên
Tăng cường tuyên truyền bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, đến nay cả nước vẫn còn khoảng 6% số học sinh, sinh viên (HSSV) chưa tham gia bảo hiểm y tế (BHYT). Tại một số địa phương, việc tuyên truyền, vận động HSSV tham gia vẫn gặp khó khăn. Để đạt mục tiêu 100% số HSSV có thẻ BHYT cần sự vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền và các ngành BHXH, giáo dục và đào tạo, y tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN