Bắc Giang: Phấn đấu giải quyết việc làm cho 32.500 lao động

Theo Ban Chỉ đạo công tác giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm tỉnh Bắc Giang, năm 2023 Bắc Giang phấn đấu giải quyết việc làm cho 32.500 lao động, trong đó đưa 1.650 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Đồng thời, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề toàn tỉnh đạt 76%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có văn bằng, chứng chỉ công nhận kết quả đào tạo đạt 33%; giảm tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị xuống còn 2,65%.

Chú thích ảnh
Sản xuất, chế biến đồ nội thất tại Công ty Kiến trúc Nội thất Trường Thịnh, trong cụm công nghiệp phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang. Ảnh: Danh Lam/TTXVN

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh tuyển sinh và đào tạo nghề cho 29.000 người (gồm 870 người trình độ cao đẳng, 2.850 người trình độ trung cấp, 25.280 người là sơ cấp và đào tạo nghề dưới 3 tháng).

Để thực hiện được mục tiêu đề ra, Bắc Giang sẽ thường xuyên cung cấp thông tin thị trường lao động cho người sử dụng lao động và người lao động; tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng và tư vấn về nghề nghiệp, chính sách đào tạo nghề và việc làm sau đào tạo đối với lao động trên địa bàn.

Các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh hoạt động thu hút đầu tư phát triển sản xuất, chú trọng các dự án có quy mô vừa và nhỏ phù hợp với từng ngành kinh tế, thu hút một số ngành, nghề có nhu cầu sử dụng nhiều lao động về khu vực nông thôn để giải quyết việc làm tại chỗ. Cùng với đó lồng ghép, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư từ các chương trình, chính sách giảm nghèo, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến công, xây dựng nông thôn mới để tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho người lao động. 

Tỉnh chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt công tác điều tra, thu thập, cung cấp thông tin về thị trường lao động, phân tích, dự báo thị trường lao động, kết nối cung cầu lao động. UBND cấp xã thường xuyên phổ biến cho người lao động về nhu cầu tuyển lao động của doanh nghiệp trong ngắn hạn và dài hạn; định kỳ hàng quý tổng hợp nhu cầu học nghề, tìm việc làm của người lao động trên địa bàn và gửi cho Trung tâm dịch vụ việc làm để phối hợp triển khai các hoạt động kết nối cung - cầu.

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Giang thực hiện có hiệu quả hoạt động thu thập, phân tích và tổng hợp thông tin về nhu cầu tuyển lao động trong và ngoài nước; định kỳ hàng quý cung cấp thông tin thị trường lao động cho chính quyền cấp xã và các cơ sở dạy nghề; định kỳ hàng tuần tổ chức các phiên giao dịch việc làm tại trụ sở Trung tâm và tăng cường tổ chức các phiên giao dịch việc làm lưu động tại các địa phương để thực hiện gắn kết cung cầu lao động trong nước và ngoài nước.

Tỉnh Bắc Giang thực hiện đào tạo nghề, hỗ trợ giải quyết việc làm thông qua việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Năm 2022, với việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong giải quyết việc làm cho người lao động, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho 33.600 lao động, đạt 105% kế hoạch năm. Trong đó 31.720 lao động có việc làm trong nước, 1.880 lao động đi làm việc theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài. Tỷ lệ lao động thất nghiệp thành thị còn 2,8%.

Thực hiện Chương trình cho vay vốn tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, các phòng giao dịch ngân hàng chính sách các huyện, thành phố đã thực hiện cho vay đối với 2.602 khách hàng với số tiền 190 tỷ đồng; qua đó giải quyết việc làm cho gần 3.000 lao động của địa phương. Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh đã tổ chức 76 phiên (gồm 42 phiên định kỳ; 12 phiên online; 11 phiên lưu động và 11 phiên chuyên đề) với số lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm 18.600 người.

Tuy nhiên, công tác giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh vẫn còn những khó khăn, bất cập. Đa phần lao động nông thôn vẫn chưa có tác phong công nghiệp, ý thức kỷ luật kém, thiếu trình độ chuyên môn nên việc giải quyết việc làm chất lượng chưa cao, thiếu tính bền vững và thu nhập thấp. Ở nhiều địa phương, việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về học nghề và giải quyết việc làm còn mang tính hình thức, chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục.

Đối tượng thụ hưởng chính sách tín dụng lớn, nhất là nhu cầu vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cao nhưng hiện nay nguồn vốn chưa đáp ứng được nhu cầu, mức cho vay bình quân còn thấp, chưa tạo được khả năng tài chính cho họ tổ chức sản xuất, kinh doanh có thu nhập cao hơn, cải thiện được cuộc sống nhanh hơn.

Đồng Thúy (TTXVN)
Đảm bảo chế độ cho người lao động bị cắt giảm
Đảm bảo chế độ cho người lao động bị cắt giảm

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) vừa có công văn gửi Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh về tình hình lao động, việc làm tại doanh nghiệp PouYuen trước thông tin sẽ cắt giảm lao động số lượng lớn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN