Khẩn trương rà soát, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp về từ vùng dịch