Thành phố Hồ Chí Minh đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thực hiện có hiệu quả các chương trình trọng điểm, chương trình đột phá và chủ đề năm 2024 của Thành phố về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh"; quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là nội dung trọng tâm được lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động Thành phố, Hội Nông dân Thành phố, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh nhất trí ký kết giao ước thi đua năm 2024, diễn ra chiều 12/4.

Chú thích ảnh
Nghi thức ký kết thi đua của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể TP Hồ Chí Minh.

Theo ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, việc ký kết thi đua nhằm đảm bảo tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, chung sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và kế hoạch 5 năm 2021-2025. 

Đây cũng là dịp để các tổ chức đoàn thể tăng cường công tác giao lưu, phối hợp, phát huy tiềm năng, thế mạnh, từ đó thực hiện hoạt động phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả hơn, từng bước đi vào chiều sâu theo đặc thù của từng đơn vị gắn với các phong trào do Trung ương và Thành phố phát động như: Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào thi đua sáng tạo, phong trào thi đua “Chính quyền số, chuyển đổi số”...

Cụ thể, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị; chủ trì tổ chức 5 nội dung giám sát, 3 nội dung phản biện xã hội; phấn đấu trên 80% quận, huyện, thành phố đạt danh hiệu xuất sắc; 90% Ban Công tác Mặt trận đoạt loại xuất sắc. Đồng thời, phấn đấu vận động Quỹ “Vì người nghèo” đạt trên 125 tỷ đồng, Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” trên 30 tỷ đồng.

Hội Nông dân Thành phố cam kết đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, phong trào nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp; gắn với hỗ trợ nông dân khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Trong đó, Hội hỗ trợ hơn 1.200 hộ nông dân có tài khoản trên sàn thương mại điện tử, 12.300 hội viên tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã, đào tạo bồi dưỡng kỹ năng, nghề nghiệp cho gần 2.000 hội viên và lao động nông thôn.

Tương tự, trọng tâm năm 2024 tổ chức công đoàn tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Các cấp công đoàn chủ động phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động liên quan đến quyền lợi của người lao động, nhất là tại các doanh nghiệp khó khăn về tình hình sản xuất kinh doanh. Các cấp công đoàn phối hợp trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn, nhất là vấn đề thực thi chính sách, chế độ của người lao động và hoạt động công đoàn. 

Bên cạnh đó, tăng cường vai trò công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hỗ trợ, tư vấn công đoàn cơ sở trong quá trình đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể đảm bảo quyền lợi của người lao động, việc làm, thu nhập, đời sống, bữa ăn ca của người lao động. Đồng thời, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn pháp luật, chương trình chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động khó khăn, bệnh hiểm nghèo, người lao động bị ảnh hưởng bởi doanh nghiệp bị giảm đơn hàng, ngừng việc giảm lao động…

Đoàn Thanh niên Thành phố cũng ký cam kết tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác Đoàn; hỗ trợ đưa 11.000 ý tưởng, sáng kiến, đề tài được hiện thực hóa; 400.000 lượt thanh thiếu niên được tư vấn hướng nghiệp và việc làm, 120.000 thanh niên được giới thiệu việc làm. Đoàn Thanh niên Thành phố hỗ trợ vay vốn 400 tỷ đồng cho thanh niên phát triển kinh tế; hỗ trợ 160 dự án khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của thanh niên, 1 triệu lượt thanh thiếu nhi tham gia, thụ hưởng các hoạt động nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ và hội nhập quốc tế. 

Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội. Hội Cựu chiến binh Thành phố thi đua gương mẫu - sáng tạo - chung sức đồng lòng; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Tin, ảnh: Thanh Vũ (TTXVN)
Thành phố Hồ Chí Minh: Các phong trào thi đua yêu nước mang lại hiệu quả thiết thực
Thành phố Hồ Chí Minh: Các phong trào thi đua yêu nước mang lại hiệu quả thiết thực

"Động viên, thu hút, khuyến khích mọi cá nhân, tập thể, hộ gia đình phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, đổi mới, năng động, linh hoạt, sáng tạo vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt được thành tích tốt nhất trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". Đó là chỉ đạo của ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh tại Hộị nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2023, phát động phong trào thi đua năm 2024 do UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức chiều 5/4.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN