Tốt nghiệp trung cấp có được bổ nhiệm kế toán trưởng?

Bạn đọc là kế toán tại một phòng thuộc UBND huyện, đã có bằng trung cấp kế toán, bằng đại học chuyên ngành kinh tế phát triển, chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng và thời gian công tác về kế toán là 15 năm, hỏi trường hợp của bạn đọc có đủ điều kiện được bổ nhiệm kế toán trưởng không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau: 

Điều 4 Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV quy định về tiêu chuẩn bổ nhiệm kế toán trưởng là:

- Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành và đấu tranh bảo vệ chính sách, chế độ kinh tế, tài chính và pháp luật của Nhà nước.

- Đối với đơn vị kế toán cấp Trung ương và cấp tỉnh, người được bổ nhiệm làm kế toán trưởng phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên; đơn vị kế toán ở cấp khác phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ trung cấp chuyên nghiệp trở lên.

- Thời gian công tác thực tế làm kế toán, đối với những người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ đại học trở lên phải có thời gian công tác thực tế về kế toán từ 2 năm trở lên. Đối với những người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán trung cấp hoặc cao đẳng phải có thời gian công tác thực tế về kế toán từ 3 năm trở lên.

Điều 5 Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV quy định về điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng là:

- Có đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 4 của Thông tư liên tịch này.

- Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Không thuộc các trường hợp không được làm kế toán theo quy định của Luật Kế toán.

Xét trường hợp cụ thể của bạn đọc, là đơn vị kế toán cấp huyện, có bằng trung cấp kế toán, có thời gian công tác về kế toán là 15 năm, có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng, nếu đáp ứng được các tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, không thuộc các trường hợp không được làm kế toán theo quy định tại Điều 51 Luật Kế toán thì đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện để bổ nhiệm kế toán trưởng. 
M.K
Đến công tác vùng đặc biệt khó khăn được trợ cấp lần đầu
Đến công tác vùng đặc biệt khó khăn được trợ cấp lần đầu

Bà Đặng Thị Phượng có hộ khẩu tại xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, là xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và làm Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã từ tháng 4/2013, được hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP nhưng không được hưởng trợ cấp lần đầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN