Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề đối với y sĩ

Ông Trọng Khánh (Long An) tốt nghiệp ngành y sĩ đa khoa. Từ tháng 10/2014 đến nay, ông làm nhân viên y tế trường tiểu học theo hình thức hợp đồng không xác định thời hạn. Ông Khánh hỏi, ông có được cấp chứng chỉ hành nghề không? Nếu được thì cần những thủ tục gì?

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:


Ông Khánh đã tốt nghiệp ngành y sĩ đa khoa là thuộc đối tượng được cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điều 17 Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Tuy nhiên, để được cấp chứng chỉ hành nghề đối với chức danh y sĩ cần bảo đảm các yêu cầu:


Trong trường hợp, ông hành nghề y tế tại trường tiểu học và thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ của chức danh y sĩ được quy định tại Điều 10 Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ, thì ông cần phải có xác nhận 12 tháng thực hành tại bệnh viện mới đủ điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề chức danh y sĩ.


Trường hợp ông hành nghề y tế tại trường tiểu học, thực hiện theo chức danh điều dưỡng và có chứng chỉ chuyển đổi hệ y sĩ sang điều dưỡng thì việc thực hành tại y tế trường học là bảo đảm điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề điều dưỡng.


Về thủ tục để được cấp chứng chỉ hành nghề, đề nghị ông Khánh nghiên cứu nội dung quy định tại Điều 5 Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.


Nguồn: chinhphu.vn
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN