Xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; là lực lượng nòng cốt trong phong trào thanh niên...”.

Xuất phát từ yêu cầu đó, thời gian qua, công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng và phát triển Đảng trong thanh niên đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời, Trung ương Đoàn đã tích cực chỉ đạo tổ chức Đoàn cơ sở, cấp ủy chi bộ đặc biệt quan tâm tới công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên.

Nỗ lực bổ sung nguồn nhân lực trẻ cho Đảng 

Giáo dục lý tưởng cách mạng, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đoàn viên, thanh niên là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn. Về vấn đề này, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong đã nhấn mạnh, “Cán bộ Đoàn phải là người dám đối diện với những vấn đề thanh niên quan tâm, có đủ trình độ lý luận để trao đổi, tranh luận với thanh niên về nhiều mặt trong xã hội”, từ đó đáp ứng nhu cầu công việc.

Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên của các cấp bộ đoàn đã có nhiều hiệu quả tích cực, góp phần xây dựng, củng cố niềm tin của thanh niên đối với Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước.

Chú thích ảnh
Bí thư thành đoàn Hải Phòng Đào Phú Thùy Dương trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Chức năng trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên được các cấp bộ Đoàn tập trung triển khai với nhiều giải pháp đa dạng, phong phú, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành. Phương thức giáo dục lý tưởng cách mạng từng bước được đổi mới, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ nhằm tăng cường diện tiếp cận thanh niên. Những kết quả đó đã góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị cho đoàn viên, thanh niên, hình thành thế hệ thanh niên Việt Nam có hoài bão, lý tưởng, khát vọng và trách nhiệm để xứng đáng làm chủ nước nhà.

Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong cho biết, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn đã tích cực tổ chức quán triệt, tuyên truyền những chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nội dung các Nghị quyết Trung ương 7 Khóa XII.

Xác định công tác phát triển Đảng trong đoàn viên, thanh niên là một trong những nhiệm vụ then chốt của Đoàn nhằm bổ sung nguồn nhân lực trẻ cho Đảng, nhiệm vụ này luôn được Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn quan tâm, chú trọng, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn thật sự là người bạn tin cậy của thanh niên, đồng hành cùng thanh niên trong lập thân, lập nghiệp và xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng. Để tạo môi trường thuận lợi cho đoàn viên, thanh niên phấn đấu, rèn luyện trở thành đảng viên, Đoàn thanh niên, tổ chức Đoàn từ Trung ương đến cơ sở đã triển khai sâu rộng nhiều phong trào hành động cách mạng, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” tiếp tục được triển khai thực hiện trong toàn Đoàn theo hướng chú trọng phát hiện, lựa chọn đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng tạo nguồn và nâng cao chất lượng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Năm 2018, tổ chức Đoàn đã giới thiệu 222.511 đoàn viên ưu tú cho Đảng (vượt chỉ tiêu đề ra), trong đó, có 125.548 đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú (đạt 89,7%). Đặc biệt, thông qua Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, đã có 21.425 đoàn viên ưu tú được giới thiệu học lớp cảm tình Đảng; có 16.707 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp và đã có 7.788 đoàn viên được kết nạp Đảng...

Chú trọng bồi dưỡng lý luận chính trị cho đoàn viên, thanh niên

Năm 2019, tổ chức Đoàn đặt mục tiêu giới thiệu 230.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó phấn đấu ít nhất 165.000 đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú. Các cấp bộ Đoàn xác định tiếp tục tăng cường công tác bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống, văn hóa, pháp luật cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức các hoạt động nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; triển khai các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp.

Chú thích ảnh
Sinh viên tình nguyện tại điểm thi Trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa, Quận 1. Ảnh: Xuân Dự/TTXVN

Với chủ đề công tác năm 2019 “Năm Thanh niên tình nguyện”, các phong trào tình nguyện sẽ được tổ chức sâu rộng với những phương thức, cách làm mới; chú trọng tình nguyện thường xuyên, tình nguyện tại chỗ; gia tăng hàm lượng tri thức gắn với chuyên môn, chuyên ngành của các đội hình tình nguyện; thực hiện các công trình, phần việc cụ thể, hiệu quả. Các hoạt động tình nguyện tổ chức theo hướng đa dạng về nội dung, phong phú về hình thức, loại hình hoạt động; đảm bảo tính rộng khắp, tính định hướng, tính dẫn dắt, tính thiết thực, tính bền vững.

Cùng với đó, chất lượng cán bộ Đoàn là yếu tố được quan tâm nâng cao, tạo điều kiện tổ chức các lớp học tập lý luận chính trị cho đoàn viên. Tổ chức Đoàn cũng định hướng sắp xếp tổ chức, bộ máy theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Để đạt được kế hoạch đã đề ra, công tác tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi luôn là một trong những giải pháp trọng tâm của tổ chức Đoàn. Trung ương Đoàn sẽ chỉ đạo cơ sở Đoàn các cấp thực hiện nghiêm túc Kết luận của Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ ba khóa XI về việc tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên; tổ chức Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ III; phổ biến, triển khai học tập các bài học lý luận chính trị cho đoàn viên.

Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn sẽ xây dựng bộ công cụ các bài học lý luận chính trị mới cho các lớp bồi dưỡng như đề cương, file các bài giảng, tài liệu hỏi đáp...; tổ chức tìm hiểu, thi tìm hiểu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xây dựng các bộ công cụ tuyên truyền, các sản phẩm truyền thông trên internet, các ứng dụng mạng xã hội và các thiết bị di động thông minh.

Trung ương Đoàn ban hành và triển khai Kế hoạch tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch; xây dựng, triển khai lực lượng cộng tác viên dư luận nắm bắt tình hình, định hướng thông tin và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đẩy mạnh hoạt động của Fanpage "Búp sen xanh", xây dựng các nhóm kết nối với hệ thống tuyên giáo của đoàn. Các cấp bộ Đoàn xây dựng và triển khai bộ quy tắc ứng xử và cẩm nang sử dụng mạng xã hội dành cho tổ chức đoàn, cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên; định kỳ 6 tháng một lần tổ chức Hội nghị chuyên đề định hướng thông tin cấp Trung ương và hướng dẫn các cấp bộ đoàn tổ chức thực hiện.

Đặc biệt, trong năm 2019, các cấp bộ Đoàn sẽ tổ chức nhiều hoạt động nhằm thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với các nội dung cụ thể: Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Nhớ lời Di chúc theo chân Bác” kết hợp sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019; tổ chức các hội thảo, diễn đàn, tọa đàm về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thấm nhuần những tư tưởng của Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019; xây dựng bộ sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh (tái bản và xuất bản mới) với chủ đề “Bác Hồ với thanh thiếu nhi” nhằm đẩy mạnh tuyên truyền trong thế hệ trẻ; tổ chức ngày hội sách trong toàn Đoàn, trong đó có các hoạt động tìm hiểu, thi kể chuyện, trao đổi về Di chúc, lời căn dặn của Bác đối với thanh thiếu nhi; xây dựng các ấn phẩm tuyên truyền như video clip, phim ngắn… tuyên truyền thông qua các trang mạng xã hội (facebook, zalo, youtube) của Đoàn, Hội, Đội và của đoàn viên, thanh thiếu niên về ý nghĩa lịch sử của Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Hiền Hạnh (TTXVN)
Đoàn Thanh niên TTXVN viếng mộ phóng viên Đinh Hữu Dư
Đoàn Thanh niên TTXVN viếng mộ phóng viên Đinh Hữu Dư

Sáng 26/7, đoàn viên, thanh niên TTXVN đã đến thăm hỏi gia đình và thắp hương tưởng nhớ phóng viên Đinh Hữu Dư, người phóng viên ưu tú đã tử nạn trong quá trình tác nghiệp về tình hình mưa lũ tại Yên Bái tháng 10 năm ngoái.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN