Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có năng lực lãnh đạo, quản lý ngang tầm nhiệm vụ

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu các cấp đủ phẩm chất, uy tín, có bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, quản lý ngang tầm nhiệm vụ để chuẩn bị nguồn nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XII.

Đây là một trong những nội dung trọng tâm tại Hội nghị Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023, triển khai chương trình công tác năm 2024, do Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 18/1. 

Chú thích ảnh
Cán bộ UBND phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức hướng dẫn thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh minh họa: Xuân Tình/TTXVN

Cùng với đó, Ban Tổ chức Thành ủy và các cấp ủy trực thuộc Thành ủy tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu như: Tham mưu Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy trực thuộc Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ; phấn đấu hoàn thành 100% nội dung, đề án theo Chương trình làm việc năm 2024 của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng và các nội dung chỉ đạo mới, nội dung phát sinh, đột xuất theo yêu cầu, gắn với chủ đề xây dựng Đảng năm 2024 của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng thời, ngành Tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng tiếp tục cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu, tổ chức thực hiện, đưa Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung vào thực tiễn ở các ngành, cấp. Ngành tiếp tục hoàn thiện, chuẩn hóa, đồng bộ các quy định, quy chế, quy trình về công tác tổ chức, cán bộ trên cơ sở nghiên cứu, cụ thể hóa các văn bản mới của Trung ương, gắn với rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy định, quy chế, quy trình để ban hành văn bản mới, đảm bảo phù hợp với các quy định của Trung ương và tình hình thực tế của Đảng bộ Thành phố.

Trao đổi về công tác cán bộ trong thời gian tới, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với ngành Tổ chức xây dựng Đảng là tiếp tục tham mưu, nghiên cứu sâu sắc để thực hiện nghiêm, đồng bộ, chặt chẽ các khâu trong công tác cán bộ; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chính quyền đáp ứng ngày càng tốt hơn theo quy định của Luật Chính quyền đô thị; xây đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất chính trị và uy tín ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới và gắn liền với yêu cầu chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng các cấp. Cùng với đó, ngành chủ động tham mưu cấp ủy chuẩn bị các điều kiện cần thiết để lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XII nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị ngành Tổ chức xây dựng Đảng lưu ý đến việc tham mưu đẩy mạnh kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng phù hợp với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, việc sắp xếp đơn vị hành chính ở xã, phường, sắp xếp khu phố ấp gắn với chi bộ ở tòa nhà chung cư theo quy định; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ở cấp cơ sở, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Ngành thực hiện nghiêm công tác quản lý biên chế trong hệ thống chính trị bảo đảm đồng bộ, chặt chẽ, tổng thể, thống nhất gắn với hoàn thiện vị trí việc làm và xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang đáp ứng nhiệm vụ chính trị, phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân và yêu cầu phát triển Thành phố.

Theo Ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, trong năm 2023, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng Thành phố đã hoàn thành tốt các nội dung, đề án theo chương trình làm việc của cấp ủy các cấp đề ra, trong đó đã tham mưu triển khai hoàn thành 100% nội dung, đề án theo Chương trình làm việc năm 2023 của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy và gần 100% các nội dung phát sinh ngoài chương trình làm việc phù hợp với tình hình thực tế của Đảng bộ Thành phố; chú trọng hoàn thiện, chuẩn hóa, đồng bộ các quy định, quy chế, quy trình về công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ.

Mặt khác, Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp Ban Tuyên giáo định hướng thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là những vấn đề mới có tính “phức tạp”, “nhạy cảm” mà cán bộ, đảng viên quan tâm theo quy định của Đảng; đồng thời hướng dẫn Ban Tổ chức các cấp ủy trực thuộc Thành ủy chủ động phối hợp, cung cấp thông tin cho Ban Tuyên giáo cùng cấp để chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền; chú trọng thông tin về kết quả, thành tích, những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

A.Tuấn (TTXVN)
Nâng cao chất lượng cán bộ quản lý đô thị, quy hoạch kiến trúc các địa phương ở Hà Nội
Nâng cao chất lượng cán bộ quản lý đô thị, quy hoạch kiến trúc các địa phương ở Hà Nội

Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Trọng Kỳ Anh cho biết, dự kiến từ quý I/2024 Sở QHKT sẽ tiếp nhận các cán bộ đô thị các quận, huyện, thị xã được biệt phái ngắn hạn để đào tạo tại chỗ, giải quyết các công việc của địa phương tại Sở.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN