Tiếp tục vượt qua thách thức, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự năm 2024

Nhân Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 79, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an có bài viết: "Tiếp tục vượt qua thách thức, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự năm 2024".

TTXVN xin giới thiệu bài viết:

Chú thích ảnh
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu khai mạc Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương, sáng 20/12/2023. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

1. Năm 2023, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến hết sức phức tạp, nhiều vấn đề vượt dự báo, tác động trực tiếp, nhiều mặt đến an ninh, lợi ích của các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Trong nước, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi rất cơ bản, các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm ráo riết tiến hành hoạt động chống phá, gia tăng thách thức, áp lực đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an nhân dân tiếp tục gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, nỗ lực phấn đấu, phát huy vai trò nòng cốt, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.

Công tác nắm tình hình, tham mưu, dự báo chiến lược là điểm sáng. Lực lượng Công an cơ bản nắm vững xu hướng vận động trong chính sách và quan hệ giữa các nước lớn, các nước láng giềng, khu vực, các xu hướng chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên thế giới; công nghệ, kinh nghiệm phát triển các lĩnh vực kinh tế mới nổi; tình hình an ninh truyền thống, phi truyền thống…, đã có hàng nghìn báo cáo, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp bảo đảm vững chắc an ninh, lợi ích quốc gia, giữ vững thế chủ động chiến lược, tiếp tục nâng cao uy tín, vị thế, tiềm lực kinh tế trong thế giới đầy biến động với sức ép chọn bên và nguy cơ suy thoái kinh tế thế giới gia tăng.

An ninh trên các địa bàn, lĩnh vực tiếp tục được củng cố ngày càng vững chắc, an ninh cơ sở được tăng cường, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Lực lượng Công an đã chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, phá hoại, kích động gây rối, gây bạo loạn của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động, bất ngờ về chiến lược, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập. Giải quyết có hiệu quả nhiều vấn đề phức tạp về an ninh kéo dài nhiều năm; đồng thời phát hiện, xử lý từ sớm, từ cơ sở những yếu tố tiềm ẩn phức tạp, đấu tranh quyết liệt với các đối tượng chống phá trọng điểm, kể cả từ bên ngoài biên giới quốc gia. Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ở trong và ngoài nước, các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng, các đoàn khách quốc tế đến Việt Nam.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm trật tự an toàn giao thông được triển khai mạnh mẽ, đồng bộ, “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”; với mục tiêu cao nhất “xây dựng, củng cố môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân” đã đạt nhiều kết quả rất tích cực. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an tiếp tục được triển khai quyết liệt; xác định khâu đột phá, đánh trúng, điều tra làm rõ nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm, dư luận bức xúc, thu hồi triệt để tài sản bị chiếm đoạt, tạo lan tỏa với phương châm “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”. Công tác quản lý xuất nhập cảnh được đổi mới mạnh mẽ, cấp hộ chiếu điện tử, mở rộng cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các nước, vùng lãnh thổ có quan hệ hợp tác với Việt Nam, tạo đà thúc đẩy du lịch và phát triển kinh tế.

Tập trung các giải pháp xây dựng lực lượng Công an thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo đúng tinh thần Nghị quyết số 12, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị, đi đôi với hoàn thiện cơ chế bảo vệ lực lượng Công an. Lần đầu tiên Đảng ủy Công an Trung ương ban hành Nghị quyết về công tác chính trị tư tưởng, Quy định về chế độ học tập thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; quyết liệt chỉ đạo các giải pháp phòng chống tham nhũng, tiêu cực ngay trong nội bộ; hoàn thiện, triển khai cơ chế kiểm soát chặt chẽ quyền lực và chấn chỉnh thái độ thực thi công vụ của toàn lực lượng; ban hành Đề án, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong, giảm 300 đầu mối cấp phòng, gần 1.000 đầu mối cấp đội; xây dựng nhiều trụ sở làm việc hiện đại, tạo chuyển biến về chất, tạo nền tảng xây dựng lực lượng Công an tinh, gọn, mạnh, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kết quả các mặt công tác bảo đảm an ninh, trật tự năm 2023 cao hơn năm 2022 theo đúng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương tổng kết công tác năm 2022, góp phần quan trọng bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

2. Năm 2024, trước những tác động từ diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và âm mưu, hoạt động chống phá của các hệ loại đối tượng, những khó khăn, thách thức đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự sẽ tiếp tục gia tăng. Lực lượng Công an nhân dân tiếp tục bám sát các quan điểm, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; gương mẫu, đi đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; lấy “Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất”; đoàn kết đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách; nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2024 cao hơn năm 2023 đúng như căn dặn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương tổng kết công tác năm 2023 ngày 20/12 vừa qua. Tập trung một số công tác trọng tâm, sau đây:

Thứ nhất, tập trung các giải pháp tiếp tục xây dựng lực lượng Công an thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đề cao vai trò nêu gương, tính tiền phong, gương mẫu của cấp ủy, thủ trưởng Công an các cấp theo phương châm “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thường xuyên phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngay trong chính nội bộ lực lượng Công an, “tuyệt đối không chủ quan”, với “bản lĩnh, phương pháp, cách làm đúng” như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong Công an nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ, chỉ huy đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ gắn liền với đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn bị nhân sự Công an tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Thứ hai, triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 44 Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới gắn với các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng về bảo vệ an ninh quốc gia và các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh Sáu vùng kinh tế trên cả nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Giữ vững an ninh quốc gia; chủ động xử lý từ sớm, từ xa, từ cơ sở các yếu tố có thể dẫn đến đột biến, bất lợi; tuyệt đối không để xảy ra bị động, bất ngờ, không để xảy ra khủng bố, phá hoại, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập, duy trì môi trường hòa bình, ổn định phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của đất nước. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Thúc đẩy hợp tác quốc tế về an ninh với các đối tác, góp phần mở rộng không gian phát triển, tăng cường lợi ích, tiềm lực quốc gia, trong đó có tiềm lực an ninh quốc gia.

Thứ ba, kiên quyết, kiên trì thực hiện mục tiêu kiềm chế gia tăng, kéo giảm tội phạm, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ. Tập trung giải quyết nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm ngay từ ban đầu và từ cơ sở; triệt phá các băng, nhóm tội phạm có tổ chức, nguy hiểm, các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội; đấu tranh với tội phạm nổi lên gây bức xúc dư luận, chủ động nhận diện phát hiện, đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, tiêu cực.

Thứ tư, tiếp tục gương mẫu, đi đầu, phát huy vai trò nòng cốt thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, kinh tế số, xã hội số, cải cách tối đa thủ tục hành chính, giảm thiểu tiêu cực, phục vụ tốt nhất cho tổ chức, cá nhân, xây dựng xã hội hiện đại, công khai, minh bạch, công bằng, thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế - văn hóa- xã hội. Trọng tâm là tham mưu, điều phối thúc đẩy triển khai có hiệu quả Đề án số 06/ĐA-CP về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyến đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”; khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến liên thông, thông suốt đến cấp xã, bảo đảm phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan.

Thứ năm, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, nền quốc phòng toàn dân trên cơ sở thế trận lòng dân vững chắc. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới. Triển khai đồng bộ các biện pháp kiềm chế cháy, nổ; chủ động lực lượng, phương tiện, phương án và các điều kiện ứng phó khi có cháy, nổ, sự cố, tai nạn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Tiếp tục đổi mới công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động cả hệ thống chính trị, toàn dân tích cực tham gia bảo vệ an ninh, trật tự; phối hợp thực hiện chủ trương xây dựng nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình khó khăn về nhà ở tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, lấy đây là một trong những giải pháp quan trọng giải quyết từ gốc rễ vấn đề bảo đảm an ninh quốc gia, an ninh con người.

Với những kết quả quan trọng đã đạt được, với khí thế, quyết tâm mới, lực lượng Công an nhân dân nhất định hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2024, cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xây dựng đất nước Việt Nam phát triển vững mạnh, hùng cường, có vai trò, vị trí ngày càng quan trọng trong cả nền kinh tế thế giới, nền chính trị thế giới và nền văn minh nhân loại.

T.L
Quốc hội thông qua Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
Quốc hội thông qua Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, chiều 28/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, với 386/463 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 78,14%).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN