Tiếp tục đề xuất giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh tại Việt Nam

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam, chuẩn bị cho báo cáo Môi trường kinh doanh 2020 do Ngân hàng Thế giới (WB) thực hiện.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư là đầu mối chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan trong việc thu thập thông tin, dữ liệu, trao đổi với WB trong quá trình xây dựng, hoàn thiện Báo cáo môi trường kinh doanh 2020; làm việc với Bộ Tài chính để xác định cơ quan chủ trì theo dõi về chỉ số mua sắm công, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo.

Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ sẽ phối hợp chặt chẽ với WB tại Việt Nam trong quá trình đánh giá các hoạt động cải cách, cải thiện môi trường kinh doanh, bảo đảm tính bền vững của những cải cách này tại Việt Nam; tiếp tục đề xuất những giải pháp cải cách mạnh mẽ các chỉ số môi trường kinh doanh trong những năm tiếp theo.

Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm đôn đốc thực hiện kịp thời, đầy đủ Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; kiểm tra việc chuẩn bị chu đáo cho báo cáo về môi trường kinh doanh 2020 do WB thực hiện.

Đỗ Phương Bình (TTXVN)
Tập làm đại biểu Quốc hội, giới trẻ đề xuất giải pháp thanh toán xuyên biên giới
Tập làm đại biểu Quốc hội, giới trẻ đề xuất giải pháp thanh toán xuyên biên giới

Số hóa dữ liệu cá nhân, đặc biệt là dữ liệu của du khách quốc tế đến Việt Nam giúp cơ quan quản lý dễ dàng truy xuất giao dịch mua bán. Đó là giải pháp mà các bạn trẻ trong vai "đại biểu Quốc hội" đề xuất để xử lý tình trạng dòng tiền chảy ra nước ngoài mà Nhà nước không thu được thuế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN