Thẩm định các chuyên đề tổng kết 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước

Ngày 5/3, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị thẩm định các chuyên đề nghiên cứu tổng kết 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (nội dung về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc).

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thẩm định, chủ trì Hội nghị.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: qdnd.vn

Cùng dự có Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Văn Hiền, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương và các đồng chí trong Hội đồng thẩm định, đại diện cơ quan chức năng Tổng cục Chính trị, các đồng chí Chủ nhiệm chuyên đề của các cơ quan Học viện Quốc phòng, Viện chiến lược Quốc phòng và Viện Khoa học xã hội và nhân văn Quân sự, Bộ Quốc phòng.

Hội nghị đã thẩm định 3 chuyên đề: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, Quân đội nhân dân Việt Nam; Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Mối quan hệ giữa xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia ý kiến vào từng chuyên đề và thống nhất kết luận: Ba chuyên đề mà các cơ quan nghiên cứu của Bộ Quốc phòng thực hiện là những nội dung quan trọng trong nghiên cứu tổng kết thực tiễn 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, góp phần xây dựng cơ sở khoa học để tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Hội đồng Lý luận Trung ương đề xuất với Đảng, Nhà nước hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thẩm định yêu cầu các đồng chí Chủ nhiệm chuyên đề và cơ quan chủ trì biên soạn tiếp thu các ý kiến phát biểu nhận xét, đánh giá của các thành viên Hội đồng, tiếp tục nghiên cứu, bổ sung hoàn chỉnh, mạnh dạn đề xuất và làm rõ những vấn đề mới phát hiện trong nội dung 3 chuyên đề nghiên cứu. Đây chính là cơ sở cung cấp thêm luận cứ, cơ sở lý luận, thực tiễn cho dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Minh Tuấn (TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Tiếp tục từng bước hoàn thiện cương lĩnh, lý luận về chủ nghĩa xã hội
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Tiếp tục từng bước hoàn thiện cương lĩnh, lý luận về chủ nghĩa xã hội

Chiều 7/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã tiến hành Phiên họp đầu tiên, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN