Phú Yên: Triển khai chủ trương về Đại hội Đảng các cấp

Ngày 13/6, Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức Hội nghị lần thứ 16 để xem xét, cho ý kiến các nội dung theo quy chế làm việc; đồng thời dự kiến triển khai chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội XIV của Đảng.

Chú thích ảnh
Bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên phát biểu kết luận tại hội nghị. 

Kết luận hội nghị, bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên yêu cầu cấp ủy Đảng và chính quyền các địa phương tập trung triển khai chủ trương của Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội XIV của Đảng. Đại hội đảng bộ các cấp là công việc hệ trọng, cần được triển khai với tinh thần hết sức khẩn trương, thận trọng, chặt chẽ, nhất là về công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; bảo đảm tăng cường đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên.

Tại Kỳ họp, Tỉnh ủy Phú Yên cũng cho ý kiến về việc thành lập các Tiểu ban của Tỉnh ủy chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Đối với việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Phú Yên đang tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt các giải pháp chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định nền kinh tế, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế tỉnh, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 đề ra. Các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Kế hoạch thực hiện Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên đến năm 2040, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. 

Trong 6 tháng đầu năm 2024, kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Yên gặp nhiều khó khăn, một số chỉ tiêu chủ yếu chưa đạt theo kế hoạch đề ra như: tốc độ tăng GRDP (ước đạt 6,25% so với mục tiểu đề ra là 7,42%), tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội (ước đạt 10.373 tỷ đồng so với mục tiểu đề ra là 12.300 tỷ đồng). Giá trị giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024 đến nay đạt thấp (tính đến ngày 15/5 là 415.064 triệu đồng, bằng 9,51% kế hoạch vốn Trung ương giao và bằng 9,47% kế hoạch vốn tỉnh giao). Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án quan trọng còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án và tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công...

Tin, ảnh: Xuân Triệu (TTXVN)
Chuẩn bị tốt công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp gắn với sắp xếp đơn vị hành chính
Chuẩn bị tốt công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp gắn với sắp xếp đơn vị hành chính

Ngày 11/4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định khóa XX tổ chức Hội nghị lần thứ 29 triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024; dự thảo Báo cáo tình hình công tác quản lý tài chính, ngân sách Đảng năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và một số nội dung quan trọng khác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN