Chuẩn bị tốt công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp gắn với sắp xếp đơn vị hành chính

Ngày 11/4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định khóa XX tổ chức Hội nghị lần thứ 29 triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024; dự thảo Báo cáo tình hình công tác quản lý tài chính, ngân sách Đảng năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và một số nội dung quan trọng khác.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh uỷ Nam Định Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc nhấn mạnh, thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đảm bảo đúng nguyên tắc, quy chế, thẩm quyền, trọng tâm, trọng điểm, trực tiếp, cụ thể; phát huy được tiềm năng, lợi thế, thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Chương trình, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới biển của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định yêu cầu, thời gian tới, các cấp, ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, trọng tâm chuẩn bị tốt công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp sắp tới gắn với sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; đổi mới công tác lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy ở cơ sở. Các cấp, ngành đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên đảm bảo chỉ tiêu đề ra; chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị của đất nước, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chuyên đề năm 2024…

Các cấp, ngành tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chú trọng tự kiểm tra, giám sát từng nội dung cụ thể; thực hiện tốt công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đổi mới công tác dân vận, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Các địa phương tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; thực hiện tốt phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Các sở, ngành, địa phương tiếp tục tham mưu tỉnh thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch tỉnh, quy hoạch vùng liên huyện; chỉ đạo quyết liệt giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm của Trung ương, của tỉnh; thực hiện tốt công tác đầu tư công. Các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo mọi điều kiện hỗ trợ các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đã được phê duyệt, sớm đi vào vận hành, đóng góp vào tăng trưởng cho kinh tế của địa phương.

Từ đầu năm đến nay, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy Nam Định luôn đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo các cấp, ngành, tầng lớp nhân dân chủ động, tích cực triển khai tương đối toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị. Trong đó, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả. Hệ thống chính trị được củng cố ngày càng vững mạnh. Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại mức chất lượng các tổ chức, cơ quan, đơn vị và tập thể, cá nhân năm 2023 được tập trung, đảm bảo nghiêm túc, dân chủ, khách quan. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được triển khai quyết liệt, hiệu quả... Nhờ đó, tổng sản phẩm GRDP trên địa bàn tăng 7,07% (đứng thứ 6 vùng đồng bằng sông Hồng và thứ 14 cả nước); chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 12,52%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 16,8%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng 13,9%;...

Chú thích ảnh
Toàn cảnh hội nghị. 

Đến nay, toàn tỉnh có 197/204 xã, thị trấn (chiếm 96,6%) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 32 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; huyện Giao Thủy đang trình cấp có thẩm quyền xét, công nhận huyện nông thôn mới nâng cao. Việc xây dựng Đề án triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh được tập trung chỉ đạo quyết liệt, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, thực hiện các bước quy trình bài bản, khoa học, thận trọng, đảm bảo đúng quy định, được cử tri và nhân dân đồng thuận rất cao.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến, bổ sung, làm rõ kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế và vấn đề mới phát sinh đồng thời, đề xuất nhiều giải pháp.

Trong chương trình Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã cho ý kiến vào Dự thảo Báo cáo tình hình công tác quản lý tài chính, ngân sách Đảng năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Tin, ảnh: Thái Thuần (TTXVN)
Long An: Xây dựng Chiến lược phát triển ngành công nghiệp công nghệ cao
Long An: Xây dựng Chiến lược phát triển ngành công nghiệp công nghệ cao

Ngày 11/4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An khóa XI tổ chức Hội nghị lần thứ 15 để thảo luận, thông qua dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội quý I, xác định một số nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024; đồng thời, triển khai, quán triệt Chương trình số 51-CTr/TU, ngày 7/3/2024 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 44-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và một số văn bản của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác tư tưởng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN