Phát triển nền lý luận văn học, nghệ thuật

Sáng 28/3, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã tổ chức Kỳ họp thứ 6. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.


Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh ghi nhận cố gắng của Hội đồng trong việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, với nhiều biện pháp thiết thực, góp phần thúc đẩy công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật phát triển; qua đó, khẳng định được vị thế của Hội đồng trong đời sống văn học, nghệ thuật nước nhà.


Đề cập về hoạt động nghiên cứu lý luận, đồng chí Đinh Thế Huynh đánh giá cao kết quả các cuộc hội thảo khoa học do Hội đồng tổ chức từ đầu nhiệm kỳ, nhất là cuộc hội thảo khoa học “Sáng tạo văn học, nghệ thuật về đề tài lịch sử”. Qua hội thảo, Hội đồng đã tư vấn cho Ban Bí thư và Ban Tuyên giáo Trung ương một số giải pháp có ý nghĩa thiết thực, góp phần định hướng các hội văn học, nghệ thuật ở Trung ương và địa phương, cùng đội ngũ văn nghệ sỹ tổ chức các hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật về đề tài lịch sử.


Đồng chí Đinh Thế Huynh nêu rõ: Xây dựng hệ thống lý luận văn nghệ Việt Nam là một chủ trương đã được khẳng định trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng. Đề án khoa học “Lý luận văn nghệ ở Việt Nam - Thực tiễn và định hướng phát triển” do Hội đồng chủ trì là một trong những bước đi đầu tiên, góp phần từng bước xây dựng hệ thống lý luận văn nghệ Việt Nam.


Về cuộc đấu tranh chống quan điểm sai trái trong văn học nghệ thuật, đồng chí Đinh Thế Huynh lưu ý: Đây là một nhiệm vụ của Hội đồng, Hội đồng là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Đề án 213. Trước những diễn biến phức tạp trên mặt trận tư tưởng - văn hóa hiện nay, các đồng chí tham gia Đề án phải chủ động hơn, bám sát thời sự văn học - nghệ thuật hơn, kiến nghị những giải pháp phù hợp, đạt hiệu quả cao hơn.


Hương Thủy

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN