Nghị quyết về sắp xếp các đơn vị hành chính một số địa phương vùng Đồng bằng sông Hồng

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính một số địa phương thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng.

* Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 858/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Nam Định. 

Theo đó, sau khi điều chỉnh diện tích tự nhiên và dân số xã Hải Toàn, xã Hải An, huyện Hải Hậu có 34 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 32 xã và 2 thị trấn. Sau khi thành lập xã Phúc Thắng, huyện Nghĩa Hưng có 24 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 22 xã và 2 thị trấn. Sau khi điều chỉnh diện tích tự nhiên và dân số xã Yên Xá, thị trấn Lâm có 31 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 30 xã và 1 thị trấn.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 1/2/2020. Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, tỉnh Nam Định 10 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 9 huyện và 1 thành phố; 226 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 188 xã, 22 phường và 16 thị trấn.

* Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 861/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Ninh Bình. Trong đó, huyện Kim Sơn thành lập xã Xuân Chính; điều chỉnh diện tích tự nhiên và dân số xã Yên Mật, xã Kim Chính, xã Như Hòa. Sau khi sắp xếp, huyện Kim Sơn có 25 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 23 xã và 2 thị trấn.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/2/2020. Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, tỉnh Ninh Bình có 8 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 6 huyện và 2 thành phố; 143 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 119 xã, 17 phường và 7 thị trấn.

* Tại Nghị quyết số 868/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. Theo đó, huyện Vĩnh Tường sau khi thành lập xã Tân Phú có 28 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 25 xã và 3 thị trấn. Huyện Tam Đảo thành lập thị trấn Hợp Châu, Đại Đình có 9 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 6 xã và 3 thị trấn. Huyện Bình Xuyên sau khi thành lập thị trấn Bá Hiến, thị trấn Đạo Đức có 13 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 8 xã và 5 thị trấn.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/2/2020. Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, tỉnh Vĩnh Phúc có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 7 huyện và 2 thành phố; 136 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 105 xã, 15 phường và 16 thị trấn.

* Tại Nghị quyết số 872/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Hải Phòng. Trong đó, quận Hồng Bàng điều chỉnh diện tích tự nhiên và quy mô dân số phường Quang Trung, phường Hoàng Văn Thụ, phường Phạm Hồng Thái, phường Phan Bội Châu. Sau khi sắp xếp, quận Hồng Bàng có 9 phường.  Quận Ngô Quyền điều chỉnh diện tích tự nhiên và quy mô dân số phường Lương Khánh Thiện, phường Cầu Đất. Sau khi sắp xếp, quận Ngô Quyền có 12 phường. Quận Đồ Sơn sau khi thành lập phường Hải Sơn có 6 phường. Huyện Tiên Lãng điều chỉnh diện tích tự nhiên và quy mô dân số xã Tiên Hưng, Vinh Quang, Tiên Tiến, Quyết Tiến. Sau khi sắp xếp, huyện Tiên Lãng có 21 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 20 xã và 1 thị trấn.  

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/2/2020. Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, thành phố Hải Phòng có 15 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 7 quận và 8 huyện; 217 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 141 xã, 66 phường và 10 thị trấn.

TTXVN/Báo Tin tức
Thông qua việc sắp xếp, thành lập đơn vị hành chính thuộc 18 tỉnh, thành phố
Thông qua việc sắp xếp, thành lập đơn vị hành chính thuộc 18 tỉnh, thành phố

Chiều 10/1, với sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, sau khi thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 và thành lập một số đơn vị hành chính đô thị của 18 tỉnh, thành phố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN