Nam Định: Cung cấp dịch vụ công trực tuyến tới người dân và doanh nghiệp

Ngày 3/7, UBND tỉnh Nam Định đã đưa Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến vào hoạt động để phục vụ người dân và doanh nghiệp, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống các cơ quan hành chính Nhà nước.

Lãnh đạo UBND tỉnh Nam Định khai trương Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Nam Định.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định Vũ Trọng Quế cho biết, Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến nằm trong Dự án phát triển hạ tầng khung chính quyền điện tử tỉnh Nam Định, giai đoạn 2016 - 2020 được triển khai từ tháng 6/2017.

Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Nam Định có địa chỉ truy cập: http://dichvucong.namdinh.gov.vn, được thiết kế với các chức năng: cung cấp thông tin về dịch vụ công, giao tiếp, hỏi đáp của cơ quan, đơn vị cung cấp dịch vụ công với người dân, doanh nghiệp đảm bảo an toàn, bảo mật. Các dịch vụ công trực tuyến được cung cấp bao gồm: quản lý danh mục đơn vị theo mã định danh; quản lý danh mục dịch vụ công; quản lý danh mục trạng thái hồ sơ; thống kê, tổng hợp thông tin. Đặc biệt, Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến có hệ thống đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp về chất lượng sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước…

Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Nam Định tích hợp toàn bộ dịch vụ công trực tuyến của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố gồm: trên 1.740 dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 (cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu; hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ); 820 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ; các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng).

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị khẳng định: Xây dựng Chính phủ điện tử lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đối với chất lượng hoạt động của hệ thống các cơ quan hành chính Nhà nước là cần thiết đối với sự phát triển, đảm bảo tính minh bạch, công khai, thuận tiện. Chính quyền điện tử không còn là khái niệm mà đã đi vào cuộc sống, tạo ra một phương thức quản lý mới đòi hỏi chúng ta phải đổi mới, làm việc có hiệu quả và minh bạch, cung cấp thông tin, dịch vụ cho người dân, doanh nghiệp và các tổ chức, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện quyền dân chủ và tham gia quản lý Nhà nước.

Việc xây dựng và đưa vào sử dụng Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến là một phần quan trọng trong việc hoàn thiện khung Chính phủ điện tử theo tinh thần Nghị quyết số 19 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020.

Để khai thác hiệu quả Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định yêu cầu, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu và sử dụng dịch vụ qua cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các sở, ban, ngành. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm việc kết nối liên thông, vận hành có hiệu quả Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Nam Định phấn đấu đến hết năm 2020 hoàn thành xây dựng 100% dịch vụ công phổ biến liên quan nhiều tới người dân, doanh nghiệp ở mức độ 3; 30% dịch vụ công mức độ 4 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.
 

Tin, ảnh: Nguyễn Lành (TTXVN)
Đắk Nông khai trương Hệ thống dịch vụ công trực tuyến tích hợp một cửa liên thông
Đắk Nông khai trương Hệ thống dịch vụ công trực tuyến tích hợp một cửa liên thông

Ngày 10/1, tại Trung tâm Hành chính công (thị xã Gia Nghĩa), UBND tỉnh Đắk Nông đã khai trương Hệ thống dịch vụ công trực tuyến tích hợp một cửa liên thông.

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN