Kiểm toán Nhà nước kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn vừa ban hành Chỉ thị số 1346/CT-KTNN về việc “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thực thi công vụ”.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: baokiemtoan

Chỉ thị nêu rõ: Thời gian qua, Ban Cán sự đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã quán triệt, triển khai các giải pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Vai trò, trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động trong thực thi nhiệm vụ từng bước được nâng lên. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thực thi công vụ ở một số nơi, một số đơn vị chưa đáp ứng so với yêu cầu; còn có biểu hiện công chức, viên chức, người đứng đầu đơn vị nhận thức chưa đầy đủ, chưa sâu sắc về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ.

Để thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ và kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thực thi công vụ, nhất là trong hoạt động kiểm toán, Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; các chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tiếp tục quán triệt và yêu cầu toàn bộ công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm các công điện, chỉ thị và các văn bản chỉ đạo của Ban Cán sự đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trong đó, tập trung quán triệt Chỉ thị của Tổng Kiểm toán nhà nước về tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm toán hàng năm; Chỉ thị số 62-CT/BCSĐ ngày 25/5/2022 của Ban Cán sự đảng về thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo ngày 27/4/2022.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, yêu cầu công chức, viên chức và người lao động nâng cao hơn nữa việc giữ gìn tác phong, đạo đức công vụ; giữ gìn uy tín, hình ảnh và lòng tự tôn nghề nghiệp, xây dựng đội ngũ Kiểm toán viên nhà nước “pháp luật nắm chắc, nghiệp vụ tinh thông, động cơ trong sáng”; thường xuyên trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện phẩm chất Kiểm toán viên Nhà nước “tỉ mỉ, trung thực, nhạy bén, chăm chỉ”.

Nghiêm cấm các hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi; đưa, nhận, môi giới hối lộ, nhận tiền hỗ trợ dưới mọi hình thức; cố tình bỏ sót thông tin hoặc không báo cáo đầy đủ kết quả kiểm toán; nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà đối với đơn vị được kiểm toán; dùng phương tiện, tài sản của đơn vị được kiểm toán để đáp ứng nhu cầu cá nhân; tiết lộ bí mật Nhà nước, bí mật nghề nghiệp của đơn vị được kiểm toán.

Bên cạnh đó, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động kiểm toán; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát việc thi hành công vụ, nhiệm vụ của công chức, viên chức, người lao động, việc thực hiện quy tắc ứng xử, bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp của Kiểm toán viên; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với những hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Lựa chọn, bố trí những công chức có phẩm chất, đạo đức, năng lực chuyên môn để đảm nhiệm các vị trí công tác, nhất là vị trí Trưởng đoàn kiểm toán, Tổ trưởng tổ kiểm toán; không bố trí tham gia Đoàn kiểm toán đối với những công chức, viên chức có hành vi vi phạm trong thực thi công vụ. Trường hợp vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật, tùy theo hình thức sẽ xử lý theo quy định về việc kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động thanh tra, kiểm toán và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát phạm vi, giới hạn kiểm toán; xử lý nghiêm trường hợp kiểm toán, kiểm tra, đối chiếu ngoài phạm vi, giới hạn theo kế hoạch kiểm toán và kế hoạch kiểm tra, đối chiếu được duyệt; việc kiểm tra, đối chiếu phải tuân thủ đúng quy định tại Quyết định số 155/QĐ-KTNN ngày 18/02/2021 của Tổng Kiểm toán nhà nước, quy định về việc kiểm tra, đối chiếu tại các cơ quan, tổ chức có liên quan đến hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước và các quy định của Kiểm toán nhà nước.

Nâng cao trách nhiệm giải trình và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong quá trình kiểm toán; nếu phát hiện các vi phạm có dấu hiệu tội phạm, Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán phải kịp thời báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước để chuyển ngay cho cơ quan có thẩm quyền điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật, không chờ đến khi kết thúc cuộc kiểm toán.

Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán, Trưởng đoàn kiểm toán có trách nhiệm quản lý chặt chẽ hoạt động kiểm toán của Tổ kiểm toán, Kiểm toán viên, thành viên Đoàn kiểm toán Nhà nước tham gia hoạt động kiểm toán, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Tổng Kiểm toán Nhà nước nếu để xảy ra vi phạm thuộc thẩm quyền, trách nhiệm quản lý. 

Các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị, chấp hành đầy đủ các quy định của Nhà nước trong quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước, mua sắm, sử dụng tài sản công, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, chi tiêu nội bộ... nhằm ngăn chặn, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động quản lý tài chính, tài sản Nhà nước. Coi trọng công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Tạo điều kiện thuận lợi để công chức, viên chức, người lao động được tham gia giám sát việc triển khai thực hiện; kịp thời kiểm tra, xác minh những tổ chức, cá nhân có biểu hiện, dư luận về sự không minh bạch trong các hoạt động.

Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm Chỉ thị này và có trách nhiệm tổ chức phổ biến, quán triệt Chỉ thị tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động của đơn vị.

TTXVN/Báo Tin tức
Công bố Nghị quyết của Quốc hội về bầu Tổng Kiểm toán nhà nước
Công bố Nghị quyết của Quốc hội về bầu Tổng Kiểm toán nhà nước

Ngày 28/10, tại Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước phối hợp Ban Công tác đại biểu của Quốc hội tổ chức Hội nghị công bố Nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự, phát biểu chỉ đạo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN