Học và làm theo Bác trở thành nhu cầu văn hóa, giá trị tinh thần của mỗi người dân

Sáng 15/5, Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2023 - 2024; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. 

Chú thích ảnh
Bí thư thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu khẳng định, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã nhận được sự quan tâm sâu sắc, hưởng ứng tích cực và hiệu quả của đông đảo quần chúng nhân dân, những người đang trực tiếp lao động, sản xuất, công tác, học tập, chiến đấu... Điều đó khẳng định sức sống, sự lan tỏa sâu rộng của tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong mọi mặt của đời sống xã hội. 

Việc triển khai Kết luận số 01 được thực hiện đồng bộ với các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, trước hết là của các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Thành ủy đối với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, thực hiện các nội dung cam kết tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống… Từ đó, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên mẫu mực, có uy tín trong nhân dân. 

Để tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác thực sự trở thành động lực tinh thần, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên nhằm phát huy vị thế của Hải Phòng trong giai đoạn phát triển mới, Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu đề nghị, các địa phương, đơn vị tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ đã được xác định tại kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Kết luận số 01 năm 2024; quán triệt, tuyên truyền và triển khai hiệu quả Chuyên đề năm 2024 về “Xây dựng, phát triển Hải Phòng phải hài hòa giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hóa”. Các địa phương, đơn vị tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp nghiên cứu, học tập, quán triệt, thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Các địa phương, đơn vị tiếp tục tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc học tập và làm theo Bác. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, sâu sát thực tiễn, trân trọng, lắng nghe những ý kiến đóng góp của nhân dân, tạo mối liên hệ gắn bó mật thiết với nhân dân; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội chú trọng phát hiện, nhân rộng những mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; biểu dương kịp thời các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong học tập và làm theo Bác; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để việc thực hiện ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả. 

Năm 2023 - 2024, Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Tuyên giáo Thành ủy ban hành Kế hoạch tổ chức đoàn giám sát việc thực hiện Kết luận số 01 gắn với Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII, XIII), các quy định về nêu gương và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tại 4 đơn vị trực thuộc Thành ủy. Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành 4.028 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 1.725 tổ chức Đảng và 2.306 đảng viên; phát hiện, kiến nghị xử lý kỷ luật 7 tổ chức Đảng, 75 đảng viên vi phạm. 

Việc học tập và làm theo Bác gắn với các phong trào thi đua tiếp tục được phát động mạnh mẽ khắp các địa phương, cơ quan, đơn vị. Qua đó xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, người tốt việc tốt, nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo trên tất cả lĩnh vực. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền có nhiều sáng tạo, thu hút sự quan tâm, tham gia của cán bộ, đảng viên và nhân dân...

Dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân; Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng tặng Bằng khen cho 37 tập thể và 59 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đoàn Minh Huệ (TTXVN)
Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong học và làm theo Bác
Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong học và làm theo Bác

Ngày 23/3, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy ý chí tự lực, tự cường nhằm tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” cho lãnh đạo, cán bộ chủ chốt trên địa bàn thành phố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN