Hải Dương kiên quyết khắc phục tình trạng chạy theo thành tích

Ngày 30/9, tại Trung tâm Văn hóa Xứ Đông, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hải Dương đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V, giai đoạn 2020 - 2025.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu tại Đại hội.

Dự Đại hội có 280 đại biểu là những điển hình tiên tiến, những nhân tố đi đầu trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh trong 5 năm qua.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển cho biết, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Hải Dương đã có bước tiến rõ rệt và ngày càng đi vào chiều sâu với quy mô, hình thức tổ chức phong phú, nội dung thiết thực, góp phần mang lại kết quả toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. 

Theo đó, cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch nhanh theo hướng công nghiệp hóa, quy mô kinh tế năm 2020 gấp 1,6 lần năm 2015. Đến nay, tỉnh Hải Dương đã thành lập trên 14.000 doanh nghiệp, có 10 khu công nghiệp, 38 cụm công nghiệp. Thu ngân sách và thu hút đầu tư đạt kết quả khá cao, từ năm 2017, Hải Dương đã tự cân đối ngân sách và có điều tiết về Ngân sách Trung ương. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2020 đạt trên 79.200 tỷ đồng. Hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hiện đại, nhất là các công trình giao thông kết nối với các tỉnh lân cận, các đô thị động lực. Nhiều công trình quan trọng đã được triển khai và đưa vào sử dụng.

Xây dựng và phát triển đô thị, nông thôn mới đạt kết quả nổi bật. Đến nay, cơ bản các xã, các huyện trong toàn tỉnh đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Toàn tỉnh có 165/178 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 7 địa phương cấp huyện về đích nông thôn mới.

Thành phố Hải Dương được công nhận là đô thị loại I, thị xã Chí Linh đạt đô thị loại III và trở thành thành phố thứ 2 thuộc tỉnh, huyện Kinh Môn đạt đô thị loại IV và trở thành thị xã. Văn hóa - xã hội phát triển toàn diện. Số trường chuẩn quốc gia chiếm trên 75%, cao hơn tỷ lệ chung của toàn quốc. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,06%, đời sống của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Quốc phòng - an ninh được củng cố và giữ vững. 

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có chuyển biến tích cực, nhất là trong việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính cấp xã. Cụ thể, tỉnh đã sắp xếp giảm 142 đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 30 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 389 chỉ tiêu công chức, 3.300 viên chức, 417 cán bộ công chức cấp xã và 4.143 người hoạt động không chuyên trách.

Từ các phong trào thi đua xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, đã có hàng nghìn tập thể, cá nhân xuất sắc được tôn vinh, khen thưởng. Trong 5 năm qua, Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng 113 Huân chương các hạng cho các tập thể, cá nhân thuộc tỉnh Hải Dương; Chính phủ tặng cờ thi đua cho 65 đơn vị; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen 437 cá nhân, tập thể, có 8 cá nhân được công nhận là Chiến sĩ thi đua toàn quốc. Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương khen thưởng 1.194 tập thể Lao động xuất sắc, 323 Cờ thi đua, 405 Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và 9.216 Bằng khen.

Tỉnh Hải Dương xác định chủ đề công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020 -2025 là “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua xây dựng tỉnh Hải Dương phát triển nhanh và bền vững”. 

Chú thích ảnh
 Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển trao Huân chương Lao động cho các tập thể, cá nhân xuất sắc. 

Để đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của tỉnh trong 5 năm tới, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển nhấn mạnh: Các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu đơn vị tăng cường chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, sáng tạo, hướng công tác thi đua vào nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, lấy kết quả công tác thi đua là một tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý. Mỗi cán bộ, đảng viên phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu, thực sự là hạt nhân trong các phong trào thi đua.

Đồng thời, Hải Dương tiếp tục thực hiện có hiệu quả 4 phong trào thi đua trọng tâm đã được Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động; kiên quyết khắc phục tình trạng chạy theo thành tích, thiếu thực chất, để các phong trào thi đua thực sự là động lực khơi dậy tinh thần, ý chí cách mạng ở mỗi cá nhân, tổ chức.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua khen thưởng các cấp; đổi mới công tác khen thưởng đảm bảo khen thưởng gắn liền với thi đua, khen thưởng công khai, dân chủ, chính xác, linh hoạt, kịp thời, đối tượng được khen thưởng bao quát toàn diện ở mọi thành phần kinh tế, mọi tầng lớp nhân dân...

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Triệu Thế Hùng trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương cho 9 vận động viên, 3 huấn luyện viên đạt thành tích xuất sắc.

Tại Đại hội, 9 tập thể và cá nhân được tặng Huân chương Lao động, 8 đơn vị được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ, 9 đơn vị được tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương tặng Bằng khen 9 vận động viên, 3 huấn luyện viên có thành tích xuất sắc năm 2020.

Tin, ảnh: Mạnh Minh (TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên
Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên

Sáng 29/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên lần thứ V (2020-2025).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN