Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên

Sáng 29/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên lần thứ V (2020-2025).

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên qua các thời kỳ; các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; đông đảo đại biểu đại diện các điển hình tiên tiến tỉnh Thái Nguyên tham dự.

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước từ cơ sở

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh Thái Nguyên Vũ Hồng Bắc cho biết, 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước ngay từ cơ sở.

Hưởng ứng các phong trào thi đua do Trung ương và tỉnh phát động, các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo. Tiêu biểu là phong trào thi đua: “Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Thi đua dạy tốt học tốt”, “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Khoa học thuộc Đại học Thái Nguyên đã nghiên cứu thành công và cho ra mắt bộ sinh phẩm phát hiện virus SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime PCR, đây là bộ sinh phẩm thứ 4 trong cả nước...

Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc, điển hình tiên tiến, nhiều cách làm hay, sáng tạo. Diện mạo và vị thế của tỉnh Thái Nguyên đã và đang có những thay đổi tích cực do tạo được bước phát triển mạnh mẽ về kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị, phát triển các khu công nghiệp tập trung.

Trong 5 năm qua tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP của tỉnh Thái Nguyên bình quân là 11,1%/năm; GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 90 triệu đồng. Lĩnh vực xây dựng nông thôn mới đạt được những kết quả nổi bật, với nhiều mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả (đến hết năm 2020 ước có 72% số xã đạt chuẩn nông thôn mới). Trung bình có 21.500 lao động/năm được tạo việc làm. Tỉnh giảm tỉ lệ hộ nghèo bình quân 2,06%/năm.

Công việc hàng ngày chính là nền tảng thi đua

Chú thích ảnh
 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, sinh thời, Bác Hồ đã sống và làm việc tại tỉnh Thái Nguyên nhiều năm trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Sau ngày hòa bình lập lại ở miền Bắc năm 1954, Bác Hồ đã 7 lần về thăm Thái Nguyên. Cách đây hơn 50 năm, ngày 1/1/1964, lần thứ 7 và cũng là lần cuối cùng Bác về thăm Thái Nguyên, Bác đã căn dặn: “Toàn thể đồng bào và cán bộ phải ra sức làm cho Thái Nguyên trở nên một trong những tỉnh giàu có, phồn thịnh nhất ở miền Bắc nước ta” để sáng mãi địa danh An toàn khu - Thủ đô kháng chiến; là trung tâm kinh tế, giáo dục - đào tạo và y tế của vùng trung du miền núi phía Bắc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những kết quả trong phong trào thi đua yêu nước mà tỉnh Thái Nguyên đã đạt được trong 5 năm qua; chúc mừng các tập thể, cá nhân tiêu biểu đại diện cho các địa phương, các đơn vị về tham dự Đại hội thi đua yêu nước và chúc mừng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, trong thời gian tới, bên cạnh những thuận lợi, đất nước ta vẫn phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Để tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Thái Nguyên cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước với những nội dung, luận điểm cơ bản: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”; "Đừng tưởng lầm rằng thi đua là một công việc khác với những công việc làm hàng ngày. Thật ra, công việc hàng ngày chính là nền tảng thi đua".

Theo Chủ tịch Quốc hội, mỗi cán bộ, đảng viên phải phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu, thực sự là hạt nhân trong các phong trào thi đua. Bên cạnh đó, cần phải lưu ý rằng công tác thi đua khen thưởng là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, chứ không phải chỉ của bộ máy chuyên trách làm công tác thi đua khen thưởng.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thái Nguyên cần tiếp tục phát động các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội để tất cả cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, chiến sỹ lực lượng vũ trang, người lao động, các thành phần kinh tế và các tầng lớp nhân dân tham gia.

“Các phong trào thi đua phải gắn với việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú ý phát triển phong trào thi đua trong đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Đi đôi với phát triển về chiều rộng, cần chú ý đưa phong trào đi vào chiều sâu, có mục tiêu thiết thực, cụ thể, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị, để tổ chức các phong trào thi đua phù hợp, hướng vào việc giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Tiếp tục thực hiện đổi mới công tác thi đua, khen thưởng cả về nội dung, hình thức và phương thức tổ chức phong trào thi đua”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Chú thích ảnh
 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội cho rằng trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng cần phải chú ý gắn các phong trào thi đua với công tác khen thưởng, bởi vì “thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch”; cần kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết và khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Công tác thi đua, khen thưởng phải bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch. Việc phát hiện, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để khen thưởng phải có tính nêu gương thực sự. Tỉnh cần chú trọng việc khen thưởng thông qua phát hiện các điển hình, nhân tố mới, khen thưởng công nhân, nông dân, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

Cùng với đó, thông qua các phong trào thi đua để phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Ngay sau Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên lần thứ V, các cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp cần tiếp tục tuyên truyền, quan tâm, tạo điều kiện để các điển hình được phát huy tác dụng và có sức lan tỏa rộng lớn trong toàn tỉnh. Tỉnh phấn đấu trong 5 năm tới, ngành nào, cấp nào cũng có điển hình tiên tiến, tiêu biểu, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Một tấm gương sáng có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền".

Chủ tịch Quốc hội lưu ý Thái Nguyên chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy theo hướng gọn nhẹ, hiệu lực, hiệu quả; cần xây dựng đội ngũ những người làm công tác thi đua, khen thưởng có năng lực, nắm vững chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua - khen thưởng, có bề dày kiến thức, am hiểu những lĩnh vực của đời sống, có kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm cao, gắn bó với quần chúng, tâm huyết với phong trào thi đua để tích cực tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền trong công tác thi đua, khen thưởng.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải phát biểu tiếp thu những định hướng mà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã nêu ra; đồng thời khẳng định, Tỉnh ủy Thái Nguyên sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, đồng lòng, chung sức lãnh đạo xây dựng Thái Nguyên ngày càng giàu mạnh, đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm không chỉ của vùng núi phía Bắc, mà còn của vùng Thủ đô.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Tại Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước tặng một số tập thể và cá nhân của tỉnh Thái Nguyên đã có thành tích xuất sắc góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Một số tập thể nhận Cờ thi đua của Chính phủ; một số tập thể, cá nhân, học sinh của tỉnh Thái Nguyên đã nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên…

Chú thích ảnh
 Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Tại Đại hội, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2020- 2025; thông qua danh sách đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà truyền thống Tỉnh ủy Thái Nguyên; tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Thái Nguyên. 

Hoàng Hoa - Hoàng Nguyên (TTXVN)
Tập hợp sức mạnh to lớn của nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước
Tập hợp sức mạnh to lớn của nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước

Chiều 28/9, tỉnh Quảng Nam tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VIII, giai đoạn 2020 - 2025.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN