Nâng cao chất lượng đoàn viên công đoàn thông qua các phong trào thi đua yêu nước

Ngày 28/9, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Đại hội thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động toàn quốc lần thứ X. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của đoàn viên, công nhân viên chức lao động và giai cấp công nhân cả nước.

Chú thích ảnh
Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Dự Đại hội có: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; 450 đại biểu ưu tú, đại diện cho các tập thể anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc, chiến sĩ thi đua Tổng Liên đoàn, các điển hình tiên tiến xuất sắc là những tấm gương tiêu biểu đại diện cho các phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua. 

Phát biểu khai mạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang khẳng định, quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, những năm qua, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động. 

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu khai mạc. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Công tác thi đua ở các cấp công đoàn có nhiều đổi mới cả về nội dung, hình thức và biện pháp tổ chức thực hiện; đã kết hợp chặt chẽ giữa thi đua và khen thưởng, đổi mới khen thưởng theo hướng thực chất, kịp thời, đúng đối tượng và đúng thành tích. Các phong trào thi đua yêu nước có bước trưởng thành, phát triển cả bề rộng và chiều sâu, làm cho thi đua thực sự là đòn bẩy, là động lực tinh thần to lớn, cổ vũ, động viên đông đảo công nhân, viên chức, lao động phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm, kiên quyết khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Báo cáo của Tổng Liên đoàn cho thấy, những năm qua, tổ chức công đoàn Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao đời sống của công nhân, lao động, đặc biệt là giúp đỡ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhằm hưởng ứng có hiệu quả Phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động như: Phong trào thi đua "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển"; chương trình "Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước, giai đoạn 2019-2023".

Phong trào thi đua "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo" được Tổng Liên đoàn phát động hơn 2 thập kỷ qua và đến nay phong trào tiếp tục khẳng định hiệu quả thiết thực, có tính lan tỏa rộng lớn trong các khu vực, nhất là khu vực sản xuất kinh doanh. Hàng nghìn sáng chế, sáng kiến, giải pháp kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, cải tiến, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới thiết bị và phương pháp công nghệ của công nhân viên chức lao động được triển khai thực hiện, đã giúp doanh nghiệp, đơn vị khắc phục khó khăn, duy trì sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng năng suất lao động, nâng cao khả năng cạnh tranh, đem lại lợi ích kinh tế cao... 

Chú thích ảnh
Các đại biểu với 10 cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc tiêu biểu được tôn vinh tại Đại hội. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Nhiều Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương có hình thức tổ chức lễ tôn vinh công nhân, lao động, cán bộ công đoàn có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong lao động sản xuất, công tác, tiêu biểu như: Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh với Giải thưởng Tôn Đức Thắng, Giải thưởng 28/7; Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội với Giải thưởng "Công nhân giỏi Thủ đô", "Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô"; Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định với Giải thưởng "Nguyễn Đức Thuận"... 

Phát động Phong trào thi đua yêu nước giai đoạn tiếp theo với chủ đề "Đổi mới sáng tạo, thi đua thúc đẩy năng suất lao động, phát triển bền vững đất nước", Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh, đây là thời điểm có tính bước ngoặt của tổ chức Công đoàn Việt Nam, các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới được ký kết có tác động quan trọng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, trực tiếp là sự phát triển của doanh nghiệp, đời sống, việc làm của người lao động và hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam. 

Chú thích ảnh
Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Trong bối cảnh đó, để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành các mục tiêu của Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII cũng như góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế - xã hội đất nước giai đoạn 2021 – 2025, đòi hỏi cán bộ công đoàn các cấp, đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động cả nước tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, hiệu suất công tác, nỗ lực phấn đấu cao nhất để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế của đất nước ngày càng sâu rộng; tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đặt ra cho đất nước và tổ chức công đoàn những thời cơ và thách thức mới. Việc thực hiện các cam kết quốc tế về lao động trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và các Công ước của Tổ chức Lao động quốc tế, đòi hỏi Công đoàn Việt Nam phải đổi mới mạnh mẽ, toàn diện để tiếp tục giữ vững và phát huy thành quả to lớn hơn và truyền thống vẻ vang đã đạt được; đồng thời, phải khẳng định vai trò chủ lực, định hướng, dẫn dắt phong trào công nhân cả nước trong tình hình mới. 

Chú thích ảnh
Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị các cấp công đoàn cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện thật tốt tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất". Thông qua các phong trào thi đua yêu nước để tuyên truyền, vận động, nâng cao chất lượng đoàn viên công đoàn, chú trọng rèn luyện bản lĩnh chính trị, giác ngộ giai cấp, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, ý thức chấp hành pháp luật, tôn trọng và phục vụ nhân dân. 

Bên cạnh đó, các phong trào thi đua yêu nước cũng động viên, khích lệ người lao động không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, xây dựng tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, kỹ năng nghề nghiệp, lao động cần cù, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng thử thách khó khăn, nỗ lực phấn đấu cho cuộc sống tốt đẹp hơn của chính mình, vì sự phát triển của doanh nghiệp và góp phần vào sự phồn vinh của đất nước. Các phòng trào thi đua yêu nước góp phần tăng cường việc phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền về những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhất là các nhân tố mới, để cổ vũ, nêu gương, nhân rộng trong toàn quốc, tạo động lực phát triển và lan tỏa sâu rộng trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp...

Đỗ Bình (TTXVN)
Phó Chủ tịch nước Đại hội thi đua yêu nước thành phố Đà Nẵng lần thứ V
Phó Chủ tịch nước Đại hội thi đua yêu nước thành phố Đà Nẵng lần thứ V

Ngày 28/9, UBND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước thành phố Đà Nẵng lần thứ V, giai đoạn 2020-2025, với sự tham gia của hơn 400 đại biểu. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương đã tham dự Đại hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN