Tập hợp sức mạnh to lớn của nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước

Chiều 28/9, tỉnh Quảng Nam tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VIII, giai đoạn 2020 - 2025.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương; lãnh đạo tỉnh Quảng Nam; các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cùng hơn 200 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tham dự Đại hội. 

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng Huân chương Độc lập hạng III cho Thanh tra tỉnh Quảng Nam. 

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chúc mừng thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Quảng Nam; đánh giá cao những kết quả, thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh những năm qua. 

Phân tích những khó khăn, thách thức trong thời kỳ mới và chỉ rõ những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 tiếp tục tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh lưu ý, quá trình phát triển của tỉnh Quảng Nam còn bộc lộ những hạn chế cần sớm khắc phục. Là tỉnh có vị trí địa kinh tế rất thuận lợi, nằm trong vùng trọng điểm phát triển các tỉnh miền Trung, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam cần tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, tính năng động sáng tạo của con người xứ Quảng gắn kết với thành phố Đà Nẵng anh em, khu kinh tế Dung Quất. Cùng với đó, tỉnh tận dụng lợi thế về giao thông đường bộ, hàng không và đường thủy để nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức và huy động sử dụng hiệu quả nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị tỉnh Quảng Nam quan tâm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong các cấp, các ngành, các đoàn thể, các tầng lớp nhân dân nhưng phải bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự tham gia của Mặt trận và các đoàn thể chính trị cũng như tập hợp sức mạnh to lớn của nhân dân. Cán bộ, đảng viên phải thực sự gương mẫu trong các phong trào thi đua. Việc phát hiện, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để khen thưởng phải có tính nêu gương thực sự. Qua phong trào thi đua, phát hiện ra những mô hình mới, cách làm hiệu quả cá nhân tiêu biểu và cả nhân tài trong từng lĩnh vực. Đây chính là những điển hình hay cần tuyên truyền sâu rộng và được nhân lên trong toàn xã hội.

Quảng Nam với vai trò và vị thế mới của một tỉnh phát triển khá trong khu vực, ngoài việc tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động Trung ương phát động, các cấp, các ngành cần mạnh dạn đề xuất, tổ chức các phong trào thi đua thiết thực gắn với những nhiệm vụ đột phá, những chủ trương lớn của tỉnh như “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị”, “Chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao”, “Cải thiện môi trường đầu tư gắn với bảo vệ môi trường và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” nhằm tạo động lực, tiền đề để tỉnh Quảng Nam tiếp tục phát triển nhanh và bền vững.
 
Tỉnh cũng tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, gắn với việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; không ngừng đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng và hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của hệ thống chính quyền các cấp; tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh giai đoạn 2020-2025 đặt mục tiêu đạt hiệu quả thiết thực, phù hợp với từng địa phương, đơn vị, từng phần việc, nhiệm vụ của mỗi người nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Quảng Nam phấn đấu đến năm 2025, tổng sản phẩm GRDP tăng bình quân hằng năm từ 7-7,5%; GRDP bình quân đầu người từ 112-115 triệu đồng; tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%. Tỉnh phấn đấu đến cuối năm 2025, khu vực đồng bằng không còn hộ nghèo, khu vực miền núi hộ nghèo giảm còn 7%; 100% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới; 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu...

Để đưa Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân trong tỉnh thực hiện tốt 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động với mục tiêu cụ thể, thiết thực, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và điều kiện thực tiễn địa phương.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng tỉnh Quảng Nam bức tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngân hàng Công Thương Việt Nam tặng 3 tỷ đồng giúp địa phương khắc phục cơn bão số 5, tặng 2 tỷ đồng cho Quỹ trẻ em tỉnh. Quỹ trẻ em Việt Nam tặng 200 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó của tỉnh Quảng Nam.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong tỉnh Quảng Nam được tặng thưởng Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động và Bằng khen vì có nhiều thành tích trong công tác thi đua.

Tin, ảnh: Trần Tĩnh (TTXVN)
Nâng cao chất lượng đoàn viên công đoàn thông qua các phong trào thi đua yêu nước
Nâng cao chất lượng đoàn viên công đoàn thông qua các phong trào thi đua yêu nước

Ngày 28/9, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Đại hội thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động toàn quốc lần thứ X. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của đoàn viên, công nhân viên chức lao động và giai cấp công nhân cả nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN