Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân làm việc với Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Chiều 9/3, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã làm việc với Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam cho biết, sau gần 30 năm xây dựng, trưởng thành, tổ chức Hội đã phát triển cả về số lượng, chất lượng; nội dung, phương thức hoạt động của các cấp Hội có nhiều đổi mới, ngày càng hiệu quả, thiết thực hơn. Hiện có 110 Hội Cựu chiến binh trực thuộc Trung ương Hội gồm 63 tỉnh, thành, 47 tổ chức Hội ở các bộ, ban, ngành Trung ương với 2,9 triệu hội viên.

Những năm qua, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đúng định hướng của Đảng. Hội thường xuyên chăm lo giáo dục, bồi dưỡng cho cán bộ, hội viên kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Hội tổ chức, động viên các cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực tự cường, đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên thoát khỏi đói nghèo, nâng cao đời sống; chủ động đề xuất, phối hợp với các ban, ngành để thực hiện chính sách đối với cựu chiến binh, gia đình thương binh - liệt sỹ, người có công với cách mạng.

Hoạt động đối ngoại nhân dân của Hội tiếp tục phát triển, quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với Hiệp Hội cựu chiến binh quốc gia Lào và Hội cựu chiến binh Campuchia ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Với trách nhiệm, tình cảm của thế hệ đi trước, Hội tích cực, chủ động cùng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm tốt việc giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng, luôn thể hiện vai trò gương mẫu của cựu chiến binh đối với tuổi trẻ. Công tác xây dựng Hội đạt kết quả tốt...

Thời gian tới, Trung ương Hội xác định tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội thực hiện tốt việc tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền, vận động cựu chiến binh, cựu quân nhân tích cực thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước; động viên cựu chiến binh nêu cao tinh thần tự lực, tự cường; giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, phấn đấu giảm nghèo nhanh, bền vững, làm giàu hợp pháp; quan tâm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cựu chiến binh, cựu quân nhân; tập trung xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức.

Hội tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác với các bộ, ban, ngành, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương, đặc biệt là với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị- xã hội các cấp; đưa các hoạt động của Hội vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân thể hiện sự trân trọng đối với những kết quả Hội cựu chiến binh Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua. Qua những hoạt động của mình, Hội đã, đang có những đóng góp quan trọng vào việc phát triển kinh tế xã hội, ổn định trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong hoạt động đối ngoại nhân dân, Hội cựu chiến binh Việt Nam là kênh quan trọng trong việc giữ gìn mối quan hệ, sợi dây tình cảm giữa nhân dân ba nước: Việt Nam - Lào - Campuchia. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn coi Hội cựu chiến binh Việt Nam là tổ chức thành viên quan trọng; hai bên sẽ tiếp tục phối hợp tốt trong giai đoạn tiếp theo.

Theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Hội cựu chiến binh là nòng cốt quan trọng trong hoạt động giám sát của Mặt trận: tổng rà soát chính sách đối với người có công; đánh giá sự hài lòng của người dân. Những hoạt động giám sát có sự tham gia của cựu chiến binh đều được thực hiện công bằng, khách quan.

Về công tác giám sát đấu tranh phòng, chống tham nhũng, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân mong Hội cựu chiến binh Việt Nam các cấp sẽ là đầu mối tiếp nhận thông tin phản ánh tiêu cực của nhân dân để chuyển tới Mặt trận Tổ quốc để kiến nghị cấp trên giải quyết. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội cựu chiến binh Việt Nam sẽ luôn đồng hành, bảo vệ người tố giác tiêu cực, tham nhũng.

Đối với việc phản ánh ý kiến cử tri và nhân dân cả nước, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Hội sẽ có báo cáo hàng quý về tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của nhân dân gửi tới Mặt trận để tập hợp lại cùng với báo cáo của các tổ chức chính trị - xã hội khác để gửi tới Đảng, Nhà nước, Quốc hội...
Phúc Hằng (TTXVN)
Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi
Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi

Từ một anh bộ đội cụ Hồ về quê dựng nghiệp với hai bàn tay trắng và chưa có kinh nghiệm trồng trọt, sản xuất, ông Ngô Văn Cưng đã trở thành một nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi của vùng chuyên canh sầu riêng nổi tiếng tỉnh Tiền Giang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN