Đại sứ Lào đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam

Trước thềm Đại hội XIII của Đảng, Đại sứ Lào tại Việt Nam, Sengphet Houngboungnuang, đã trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN về công tác tổ chức chuẩn bị Đại hội và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam để đạt được những thành tựu kinh tế - xã hội trong những năm qua. Sau đây là nội dung bài phỏng vấn:

Chú thích ảnh
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang. Ảnh: Nguyễn Cúc/TTXVN

Đại sứ đánh giá thế nào về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam để đạt được những thành tựu kinh tế - xã hội trong những năm qua, đặc biệt là trong 5 năm gần đây?

Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp vô sản, có nguồn gốc từ nhân dân, do nhân dân và vì lợi ích của nhân dân. Trong lịch sử Việt Nam, trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, dưới ách thống trị của đế quốc thực dân, người dân rất khổ cực. Sau khi thành lập ngày 3/2/1930, trong nhiều thập kỷ, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam anh em đấu tranh anh dũng chống lại sự xâm lược của thực dân và đế quốc, giành độc lập dân tộc, Sau ngày 30/4/1975, khi đất nước được hoàn toàn giải phóng, thống nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục lãnh đạo nhân dân thực hiện hai sự nghiệp quan trọng: Bảo vệ và xây dựng phát triển đất nước.

Năm 1986, Đảng Cộng sản Việt Nam đã khởi xướng và lãnh đạo tiến hành công cuộc Đổi mới và đã đạt được những thành tựu toàn diện, có ý nghĩa lịch sử rất quan trọng: Chính trị ổn định, kinh tế tăng trưởng vượt bậc, duy trì an ninh trật tự, đời sống của người dân được cải thiện rõ rệt, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cũng đạt được những thành tựu quan trọng, thể hiện tính ưu việt của chế độ chủ nghĩa xã hội, lấy người dân làm gốc, làm tất cả vì lợi ích của nhân dân. Vai trò và vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

Trong 5 năm vừa qua, mặc dù tình hình khu vực và quốc tế có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp nhưng bằng sự quyết tâm và nỗ lực cao cả của toàn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em, Việt Nam vẫn tiếp tục giành được thành quả quan trọng trên mọi lĩnh vực như: Giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng - an ninh ngày càng vững chắc, bảo vệ chủ quyền quốc gia, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của đất nước, Việt Nam được đánh giá là 1 trong 10 quốc gia có tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới với mức tăng GDP bình quân trong 5 năm qua ở mức 5,9% và nếu không sự bùng phát của đại dịch COVID-19, chắc chắn Việt Nam sẽ đạt được tốc độ phát triển trên 7%; trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục, khoa học, công nghệ tiếp tục có sự phát triển và tiến bộ trong nhiều mặt như công tác xóa đói giảm nghèo, với tỷ lệ hộ nghèo giảm từ mức 10% năm 2015 xuống chỉ còn 3% năm 2020; quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục đạt được thành tựu quan trọng, góp phần vào việc nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường khu vực và quốc tế.

Đặc biệt năm 2020, tình hình khu vực và thế giới đã có những diễn biễn nhanh chóng và phức tạp trong đó có sự bùng phát đại dịch COVID-19 và thiên tai gây như lũ lụt, sạt lở đất nghiêm trọng tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Mặc dù vậy, Việt Nam đã hoàn thành tốt việc đảm nhiệm chức Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch AIPA 41 và hoạt động tích cực trên vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021.

Những thắng lợi đó khẳng định đường lối đúng đắn và sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, là Đảng có năng lực vượt qua mọi trở ngại gian khổ và thách thức, phấn đấu hết mình để bảo vệ, giữ gìn độc lập dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ và sự tiến bộ của xã hội trên thế giới. Năm 2020, quy mô nền kinh tế của Việt Nam đạt khoảng 343 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người đạt 3.521 USD. Những thành tựu quan trọng nêu trên thể hiện sự sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm cho Việt Nam trở thành một nước có phát triển vượt bậc, đồng thời xây dựng cơ sở vững vàng để tiến tới tương lai.

Thưa Đại sứ Sengphet Houngboungnuang, các nghị quyết của Đại hội XIII sẽ tác động thế nào đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam trong những năm tới?

Căn cứ các dự thảo văn kiện sẽ trình Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được chuẩn bị toàn diện, phong phú và khá đầy đủ trên cơ sở phát huy tính dân chủ và lắng nghe ý kiến đóng góp của các nhà nghiên cứu, cán bộ, Đảng viên và nhân dân một cách có chọn lọc, nghiên cứu kỹ các đề xuất và đầy tinh thần trách nhiệm để đóng góp trí tuệ và sức sáng tạo của toàn Đảng.

Tôi tin chắc rằng kết quả Đại hội XIII sẽ tác động tích cực đến kinh tế - xã hội Việt Nam trong tương lai. Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam với chủ đề “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân kết hợp với sức mạnh của thời đại; tiếp tục đẩy mạnh đổi mới sáng tạo toàn diện, phát triển nhanh và bền vững; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; phấn đấu đến giữa Thế kỷ XXI đưa Việt Nam trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa” chắc chắn Việt Nam sẽ đạt được các mục tiêu phát triển đến năm 2030 kỷ niệm tròn 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - phát triển Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình cao và đề ra tầm nhìn phát triển đất nước Việt Nam đến năm 2045 kỷ niệm tròn 100 năm thành lập nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam - trở thành nước có thu nhập cao.

Theo quan sát và đánh giá của Đại sứ, Đại hội Đảng lần thứ XIII này được nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế quan tâm như thế nào?

Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam nhận được nhiều sự quan tâm của Đảng viên, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Việt Nam cũng như bạn bè quốc tế, đặc biệt công tác chuẩn bị cả về nội dung và nhân sự của Đại hội lần này đã có sự đổi mới. Đảng Cộng sản Việt Nam đã chú trọng phát huy tinh thần dân chủ, minh bạch, tuân thủ nghiêm các nguyên tắc, quy trình quy định, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng.

Các văn kiện sẽ trình Đại hội XIII được giới thiệu đến với Đảng viên, cán bộ và thông qua nhiều hội nghị toàn thể cũng như giới thiệu công khai cho công dân trong và ngoài nước đóng góp ý kiến qua các phương tiện truyền thông.

Công tác nhân sự trình Đại hội XIII cũng được chuẩn bị nghiêm túc từ cấp quận, huyện cho tới Trung ương, đảm bảo đủ cả 3 thế hệ: Trẻ, trung niên và lãnh đạo cấp cao, góp phần nâng cao chất lượng nhân sự Đảng ủy các cấp và chuẩn bị nhân sự cho Đại hội. Các yêu cầu về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, chất lượng được đảm bảo tốt. Nhìn chung, công tác chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam được chuẩn bị tốt, nghiêm túc, có sự đổi mới, tuân thủ nghiêm các quy định, sát với tình hình thực tế, thể hiện bầu không khí dân chủ, đoàn kết, hân hoan và tin tưởng. Bạn bè quốc tế hoan nghênh và đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Xin chúc Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ!

Bảo Ngọc (TTXVN)
Đại hội lần thứ X của Đảng: Huy động và sử dụng tốt mọi nguồn lực, sớm đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển
Đại hội lần thứ X của Đảng: Huy động và sử dụng tốt mọi nguồn lực, sớm đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển

Đại hội lần thứ X của Đảng họp từ ngày 18 - 25/4/2006 tại Hà Nội. Đại hội đánh giá sau 20 năm đổi mới, nước ta đã đạt những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN