Đại hội Phụ nữ XII: Xây dựng gia đình '5 không 3 sạch' gắn với xây dựng nông thôn mới

Chiều 7/3, tiếp tục Chương trình Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, các đại biểu đến từ các bộ, ngành và địa phương đã chia sẻ những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Hội phụ nữ các cấp, đặc biệt phát huy vai trò, tiềm năng của tổ chức Hội và Phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới.

Phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới


Tiến sĩ Hà Công Tuấn, Thứ trưởng, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã được khẳng định là một chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước nhằm thực hiện đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở nước ta. Đến nay, hệ thống hạ tầng nông thôn phát triển mạnh mẽ, làm thay đổi bộ mặt nhiều vùng nông thôn. Xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào sôi động khắp cả nước, được nhân dân hưởng ứng, tích cực tham gia.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn trình bày tham luận tại Đại hội. Ảnh: TTXVN

Với 48,4% lao động khu vực nông thôn, phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Thứ trưởng Hà Công Tuấn phân tích, quá trình triển khai Chương trình cho thấy tại nhiều nơi, phụ nữ nông thôn Việt Nam là lực lượng lao động chính, mang lại thu nhập cho gia đình, góp phần sản xuất ra phần lớn sản phẩm nông nghiệp. Chị em tích cực học tập kiến thức, tham gia chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn; hàng triệu phụ nữ đóng góp công sức, tiền của xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển nông thôn; tham gia hiến đất, góp công làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, các công trình về giáo dục, y tế, văn hóa.

Đặc biệt, phụ nữ là lực lượng chủ chốt tham gia công tác vệ sinh thôn xóm, bảo vệ môi trường nông thôn, chủ động ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu; hăng hái tham gia hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tại các địa phương, góp phần nâng cao đời sống tinh thần khu vực nông thôn, đồng thời lưu truyền các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.


Theo Thứ trưởng Hà Công Tuấn để phát huy vai trò, tiềm năng của tổ chức Hội và phụ nữ trong xây dựng Nông thôn mới, các cấp Hội cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tích cực tham gia các hoạt động xây dựng Nông thôn mới tại địa phương, chủ động đăng ký thực hiện “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, xây dựng xóm làng sáng, xanh, sạch, đẹp; vận động, khuyến khích và hỗ trợ hội viên, phụ nữ nỗ lực học tập áp dụng khoa học kỹ thuật, tăng năng suất lao động, tăng giá trị cho các sản phẩm nông nghiệp; tham gia các hình thức liên kết, đầu tư, hợp tác trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. 


Các cấp hội cần kêu gọi chị em sản xuất sạch, tiêu dùng sạch, tạo ra các sản phẩm nông nghiệp sạch, bảo vệ môi trường; quan tâm phối hợp với các ngành, các trường đại học, các trung tâm dạy nghề ở địa phương cũng như trong cả nước để hướng nghiệp, dạy nghề về nông nghiệp, nông thôn, khuyến nông cho phụ nữ


Diện mạo mới của nông thôn


Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Chất đánh giá cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” đã góp phần giữ vững, nâng cao chất lượng huyện nông thôn mới. Năm 2014, Xuân Lộc là địa phương cấp huyện đầu tiên trong cả nước vinh dự được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới.


Để có được kết quả đó, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trong huyện xác định, cùng với sự hoàn thiện về cơ sở hạ tầng do Chương trình Nông thôn mới mang lại, mỗi gia đình, cá nhân phải có lối sống văn hóa, gia đình hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ. Xác định, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” do Trung ương Hội phát động với 8 tiêu chí rõ ràng chính là hành động thiết thực để các cấp Hội tham gia xây dựng Nông thôn mới, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Xuân Lộc đã vận dụng cụ thể và sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.


Để cuộc vận động đạt hiệu quả cao, các cấp Hội đã tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp với các ngành có liên quan phổ biến nội dung 8 tiêu chí cuộc vận động, tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ cơ sở về thực hiện cuộc vận động và xây dựng Nông thôn mới. Thông qua cuộc vận động của Hội, cán bộ, hội viên và quần chúng đã tích cực đóng góp, xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn, gương mẫu chấp hành giao đất khi Nhà nước đền bù, giải tỏa thu hồi đất xây dựng cơ sở hạ tầng; hiến 1.870m đất, cây trồng, hoa màu, ngày công lao động và tiền để xây dựng, tu sửa, nâng cấp hệ thống đường giao thông thôn xóm với tổng số tiền hơn 153 triệu đồng.


Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Chất cho biết, nhiều xã của huyện Xuân Lộc đã lựa chọn ưu tiên thực hiện các tiêu chí “Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ” gắn với tiêu chí 17 (môi trường) trong xây dựng Nông thôn mới bởi đây là tiêu chí góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn rõ nét nhất và nâng cao ý thức “sống sạch” từ trong mỗi gia đình. 


Hội đã phối hợp quản lý 70 tuyến đường kiểu mẫu “sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn” với tổng chiều dài 71,016 km; xây dựng 16 câu lạc bộ “Phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường”, 3 tổ phụ nữ tiết kiệm từ rác thải. Các tổ, câu lạc bộ tích cực tuyên truyền, giáo dục cộng đồng cùng nhau bảo vệ, giữ gìn môi trường sống xanh, sạch, đẹp, an toàn. Đến nay, 87% hộ gia đình hội viên đạt 8 tiêu chí “5 không 3 sạch” góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới và bộ tiêu chí Nông thôn mới nâng cao của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.


Để nâng cao hơn nữa chất lượng của cuộc vận động trong thời gian tới, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Xuân Lộc xác định đặt công tác tuyên truyền, vận động lên hàng đầu để nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, hội viên và quần chúng phụ nữ; thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; bám sát các tiêu chí cuộc vận động “Xây dựng gia đình "5 không 3 sạch” gắn với tiêu chí xây dựng Nông thôn mới nâng cao, rà soát đánh giá sâu việc thực hiện từng tiêu chí, từ đó xác định các tiêu chí cần ưu tiên, tổ chức tuyên truyền vận động, phát động phong trào thi đua bằng những hành động và việc làm cụ thể.


Để cuộc vận động phù hợp với từng địa phương, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Xuân Lộc đề nghị Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho phép để các cấp lựa chọn nội dung cụ thể trong các tiêu chí "5 không 3 sạch" trong quá trình triển khai thực hiện để các nội dung của cuộc vận động thực sự góp phần giải quyết những vấn đề đang đặt ra cần ưu tiên tập trung nguồn lực chỉ đạo dứt điểm và hiệu quả.


Đỗ Bình (TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Xây dựng người phụ nữ Việt Nam phát triển toàn diện
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Xây dựng người phụ nữ Việt Nam phát triển toàn diện

Sáng 7/3, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII nhiệm kỳ 2017-2022 với chủ đề “Đoàn kết - Đổi mới - Bình đẳng - Hội nhập” đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN