Cán bộ Đoàn, Hội, Đội chủ chốt khu vực phía Nam nêu cao vai trò của thế hệ trẻ

Ngày 30/10, tại thành phố Cần Thơ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị cán bộ Đoàn, Hội, Đội chủ chốt khu vực phía Nam góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. 

Theo bà Vũ Thị Tuyết Mai, Phó Trưởng ban Tổ chức, Trung ương Đoàn, đây là hội nghị lần thứ 3 do Trung ương Đoàn tổ chức trong kế hoạch tổ chức 6 hội nghị lấy ý kiến góp ý rộng rãi trong đội ngũ cán bộ chủ chốt của Đoàn, Hội, Đội và các tầng lớp thanh niên.

Đây được coi là diễn đàn tập hợp và phát huy trí tuệ cán bộ Đoàn, Hội, Đội, đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và 2045; góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội. Qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong thanh niên, cùng với  toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, cùng với 5 Hội nghị khác, Trung ương Đoàn sẽ tổng hợp thành báo cáo chung gửi về Ban Dân vận Trung ương theo đúng tiến độ.  

Tại hội nghị, nhiều ý kiến tâm huyết của các cán bộ, lãnh đạo chủ chốt của các tổ chức Đoàn, Đội, Hội khu vực Nam Bộ đã phát biểu đóng góp nhiều ý kiến cho dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Nội dung đóng góp ý kiến và các kiến nghị xoay quanh các vấn đề như: Vai trò của thế hệ trẻ trong tham gia thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; Giải pháp tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, nuôi dưỡng lòng yêu nước, hoài bão khát vọng vươn lên tạo điều kiện cho thanh niên vươn lên xung kích sáng tạo trong lao động, học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp; Kiến nghị với Đảng các giải pháp nhằm tăng cường sự chủ động lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong giai đoạn phát triển mới... 

Theo anh Ngô Minh Hải, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh đóng góp ba vấn đề mà trong đó có vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ như: vấn đề nông nghiệp, vấn đề chính sách tiền lương và bảo vệ môi trường.  

Anh Ngô Minh Hải kiến nghị, trong nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ XIII cần bổ sung nhiệm vụ giải pháp bảo vệ nông nghiệp, nâng cao chất lượng sản  phẩm nông nghiệp và có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về nông nghiệp, nghiên cứu, chọn lọc chương trình giáo dục của các nước đưa vào giảng dạy và lựa chọn ngành nghề phù hợp với thực tiễn của Việt Nam; có cơ chế hỗ trợ những tài năng trẻ trong lĩnh vực nông nghiệp để thực hiện các dự án nghiên cứu ứng dụng sáng tạo, khuyến khích các trường nghiên cứu tạo ra các sản phẩm với sự hỗ trợ kinh phí từ Nhà nước. Anh Ngô Minh Hải đề xuất thúc đẩy phát triển các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao có lợi thế để phát triển để tạo ra nguồn lực lớn hơn, qua đó thúc đẩy sự phát triển chung của đất nước...

Trong tầm nhìn phát triển đất nước, Đảng, Nhà nước ta cần đẩy mạnh lãnh đạo, chỉ đạo việc nhanh chóng chuyển đổi các phương thức xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo xu hướng tái chế, tái sử dụng và tận dụng năng lượng từ chất thải rắn sinh hoạt, giảm đến mức thấp nhất lượng đốt, chôn lấp, xả thải. Cần thực hiện tốt việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, tổ chức thu gom riêng từng loại chất thải rắn sinh hoạt, vận chuyển theo các tuyến lộ trình đã được quy hoạch nhằm giảm tình trạng ô nhiễm môi trường do quá trình vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt gây ra...

Đại biểu Nguyễn Hồng Thắm, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Cà Mau kiến nghị Đảng cần có Nghị quyết chuyên đề để giáo dục lòng yêu nước cho mọi công dân Việt Nam mà đặc biệt là đối với đội ngũ thanh thiếu niên; từ Nghị quyết đó, các địa phương sẽ cụ thể hóa các mục tiêu giải pháp để triển khai thực hiện.

Thành Đoàn Cần Thơ góp ý, Đảng cần xác định rõ hơn về phát triển đất nước nhanh, bền vững. Đây là hai yếu tố thường có sự mâu thuẫn trong thực tế, nhất là quy hoạch, kế hoạch, chính sách, môi trường, về lao động, các nguồn đầu tư có yếu tố nước ngoài… Thành Đoàn Cần Thơ đề nghị Trung ương cần có Kế hoạch cụ thể phân bổ nguồn lực cho các khu vực trong cả nước tạo sức bật, đột phá cho phát triển kinh tế, nhất là vùng Đồng bằng sông Cửu Long...

Tin, ảnh: Ngọc Thiện (TTXVN)
Thể hiện tầm tư duy xa hơn trong quá trình chuẩn bị các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng
Thể hiện tầm tư duy xa hơn trong quá trình chuẩn bị các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng

Sáng 30/10, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhân sĩ, trí thức, luật gia, người tiêu biểu các dân tộc thiểu số, chức sắc các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII (Đại hội XIII). 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN