Lý do ông Trump vẫn có thể tranh cử và đắc cử tổng thống dù bị truy tố hay giam giữ