Giám sát việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, giết mổ gia súc

UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương trên địa bàn tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, giết mổ gia súc.  

Theo đó, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm kiểm tra, giám sát việc kinh doanh, mua bán, vận chuyển, sử dụng chất cấm tại cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ gia súc theo quy định của Luật Chăn nuôi, Luật Thú y và các văn bản hướng dẫn, các văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Cùng đó, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh chỉ đạo các phòng, ban liên quan, chính quyền cấp xã tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về các quy định của pháp luật và những nguy hại của việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi đối với sức khoẻ cộng đồng, thông tin kịp thời cho người dân biết về tình hình và danh tính của các đối tượng vi phạm việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi trên địa bàn.

Đặc biệt, tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát kinh doanh, mua bán, vận chuyển, sử dụng chất cấm đối với vật nuôi tại cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ gia súc (trâu, bò, lợn) trên địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình giám sát sử dụng chất cấm trong chăn nuôi trên địa bàn quản lý và báo cáo kết quả thực hiện vào ngày 25 hàng tháng về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh.

Mặt khác, tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương kiểm tra, giám sát việc kinh doanh, mua bán, vận chuyển, sử dụng chất cấm tại cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ gia súc; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật; phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông tuyên tuyên truyền đến người dân về tác hại của việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi để người dân hiểu và nghiêm túc chấp hành theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y xây dựng Kế hoạch tổ chức kiểm tra, lấy mẫu giám sát sử dụng chất cấm tại các cơ sở giết mổ tập trung, cơ sở chăn nuôi gia súc trên địa bàn tỉnh; thực hiện kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y đảm bảo đúng theo quy định. Theo dõi, kiểm tra đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.

Công an tỉnh thành lập các chuyên án, đấu tranh và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân buôn bán, vận chuyển, giết mổ trâu, bò, lợn chưa được kiểm dịch của cơ quan thú y khi vào địa bàn tỉnh, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi. Cục Quản lý thị trường tỉnh (Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh) tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động buôn bán, vận chuyển động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các trường hợp vận chuyển vào địa bàn tỉnh nhằm phát hiện sớm, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm theo quy định...

Thời gian qua, chăn nuôi ở Vĩnh Phúc phát triển mạnh, giải quyết công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều hộ gia đình nông thôn. Riêng năm 2022, đàn bò sữa của tỉnh ước đạt 16.728 con, tăng 791 con so với năm trước. Sản lượng thịt trâu, bò hơi xuất chuồng trong năm 2022 ước đạt 7.063,8 tấn; sản lượng sữa bò tươi năm 2022 ước đạt 54.500 tấn, tăng 13,45% so với năm 2021.
 
Ngoài ra, tổng đàn lợn của tỉnh bao gồm cả lợn con theo mẹ ước đạt 619.404 con, tăng 1,13% so với năm trước... Ước tính năm 2022, tổng đàn gia cầm gồm gà, vịt, ngan, ngỗng ước đạt 12.251 nghìn con; sản lượng gia cầm xuất chuồng đạt 39.039 tấn; sản lượng trứng gia cầm đạt 670,21 triệu quả....

Theo thông báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các phương tiện thông tin truyền thông đưa tin về các trường hợp vi phạm quy định sử dụng và nghi sử dụng chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist (Sabutamol) đối với vật nuôi tại khu cách ly nhập khẩu, cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ gia súc có nguy cơ không đảm bảo an toàn thực phẩm, vi phạm quy định của pháp luật.

Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng nêu rõ, tỉnh hiện nay chưa phát hiện các trường hợp vi phạm về sử dụng chất cấm Sabutamol trong chăn nuôi, nhưng tỉnh chủ động ngăn ngừa và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng...

Nguyễn Trọng Lịch (TTXVN)
Cấp bách thiết lập an toàn cho các cơ sở giết mổ và chế biến thủy sản
Cấp bách thiết lập an toàn cho các cơ sở giết mổ và chế biến thủy sản

Dịch COVID-19 tại các tỉnh, thành phía Nam đang diễn biến ngày càng phức tạp, khiến nhiều cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm và chế biến thủy sản gặp khó khăn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN