Bắc Ninh: Những chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2024

Năm 2024, tỉnh Bắc Ninh quyết tâm phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội với mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 5-6%.

Chú thích ảnh
TTXVN/Báo Tin tức
Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 - 2030
Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 - 2030

Ngày 8/12, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 1589/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó phấn đấu trước năm 2030 có 4 thành phố: Bắc Ninh, Từ Sơn, Tiên Du, Yên Phong; 2 thị xã: Quế Võ, Thuận Thành; 2 huyện: Lương Tài, Gia Bình. Tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I và trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN