Hà Nội tiết kiệm gần 830,4 tỷ đồng chi thường xuyên 

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký Quyết định số 4089-QĐ/UBND về việc cắt giảm, tiết kiệm thêm chi thường xuyên ngân sách cấp thành phố năm 2021.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Theo đó, thành phố quyết định cắt giảm, tiết kiệm thêm gần 830,4 tỷ đồng dự toán chi thường xuyên để bổ sung dự phòng ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2021 và gần 3,9 tỷ đồng dự toán chi thường xuyên từ nguồn thu phí được để lại nhằm tạo nguồn lực phục vụ phòng, chống dịch bệnh và các nhiệm vụ tài chính, ngân sách thành phố Hà Nội những tháng cuối năm 2021.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội giao trách nhiệm cho Thủ trưởng các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, các đơn vị liên quan có trách nhiệm điều chỉnh dự toán đã phân bổ, giao cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc, chi tiết theo từng lĩnh vực chi, nhiệm vụ chi (bao gồm cả các cơ quan, đơn vị đã được giao cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và các cơ quan, đơn vị chi hoạt động thường xuyên từ nguồn thu phí được để lại) để đảm bảo kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quan trọng được giao; gửi Sở Tài chính để theo dõi và gửi Kho bạc Nhà nước kiểm soát chi theo phương án cắt giảm và tiết kiệm thêm đã được duyệt; quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, đúng đối tượng, chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách; thực hiện tạm ứng, thanh toán và quyết toán kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Nguyễn Văn Cảnh (TTXVN)
Xây dựng định mức chi thường xuyên phù hợp với khả năng cân đối ngân sách nhà nước
Xây dựng định mức chi thường xuyên phù hợp với khả năng cân đối ngân sách nhà nước

Tiếp tục phiên họp thứ 2, chiều 17/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN