Học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số được cử tuyển cần những điều kiện gì?

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 141/2020/NĐ-CP quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 23/1/2021.

Học sinh là người dân tộc thiểu số (DTTS) thuộc đối tượng được hưởng chế độ cử tuyển gồm: Người DTTS rất ít người; người DTTS ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn chưa có hoặc có rất ít đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là người DTTS.

Chú thích ảnh
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 141/2020/NĐ-CP quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số. Ảnh: TTXVN

Thí sinh phải đáp ứng những tiêu chí như: Người học được cử tuyển phải thường trú từ 5 năm liên tục trở lên tính đến năm tuyển sinh tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; có cha mẹ đẻ hoặc cha mẹ nuôi (hoặc có một trong hai bên là cha đẻ hoặc mẹ đẻ, cha nuôi hoặc mẹ nuôi), người trực tiếp nuôi dưỡng sống tại vùng này; đạt các tiêu chuẩn sơ tuyển đối với các ngành, nghề có yêu cầu sơ tuyển; không quá 22 tuổi tính đến năm tuyển sinh, có đủ sức khỏe theo quy định hiện hành.  

Người học được cử tuyển vào đại học, cao đẳng phải đáp ứng các tiêu chuẩn: Tốt nghiệp trung học phổ thông; Xếp loại hạnh kiểm các năm học của cấp học trung học phổ thông đạt loại tốt; Xếp loại học lực năm cuối cấp đạt loại khá (đối với cử tuyển đại học) và loại trung bình (đối với cử tuyển cao đẳng) trở lên; Có thời gian học đủ 3 năm học và tốt nghiệp trung học phổ thông tại trường thuộc địa bàn tuyển sinh theo quy định hoặc tại trường phổ thông dân tộc nội trú.

Người học được cử tuyển vào trung cấp phải đáp ứng các tiêu chuẩn: Tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông; xếp loại hạnh kiểm các năm học của cấp học cuối đạt loại khá trở lên; xếp loại học lực năm cuối cấp đạt loại trung bình trở lên; có thời gian học đủ 4 năm học và tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc học đủ 3 năm học và tốt nghiệp trung học phổ thông tại trường thuộc địa bàn tuyển sinh theo quy định hoặc tại trường phổ thông dân tộc nội trú.

Lê Vân/Báo Tin tức
Không thể du di với chất lượng cử tuyển
Không thể du di với chất lượng cử tuyển

Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 33 của Quốc hội khoá XIV với nội dung liên quan đến lĩnh vực giáo dục đào tạo, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được thì số lượng học sinh cử tuyển ngày càng giảm, chất lượng đầu vào, chất lượng đào tạo cử tuyển còn hạn chế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN