Có được chỉ định thầu gói thầu cung cấp dịch vụ công không?

Bạn đọc hỏi: Trên địa bàn huyện miền núi tôi đang sinh sống có triển khai gói thầu quét, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt có mức đầu tư 2 tỷ đồng nhưng chỉ có 1 nhà thầu đủ năng lực và đăng ký kinh doanh về lĩnh vực này. Nếu gói thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công mà chỉ có 1 nhà cung cấp có khả năng thực hiện thì có được chỉ định thầu không?

Chú thích ảnh
Khu vực đổ rác thải để xử lý. Ảnh: TTXVN/phát

Về ý kiến trên, báo Tin tức xin trả lời như sau:  

Theo Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên thì việc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước phải đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế.

Còn tại Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP, quy định về đấu thầu và các nội dung liên quan đến đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện theo Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 83 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, một trong các trường hợp chỉ định thầu là gói thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công mà chỉ có 1 nhà cung cấp duy nhất trên địa bàn có khả năng thực hiện và đáp ứng được yêu cầu của gói thầu.

Theo đó, nếu gói thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công mà chỉ có 1 nhà cung cấp duy nhất trên địa bàn có khả năng thực hiện và đáp ứng được yêu cầu của gói thầu thì thuộc trường hợp chỉ định thầu theo quy định nêu trên.

Như vậy, điều bạn hỏi, căn cứ các quy định nêu trên, đơn vị được phép chỉ định thầu gói thầu này.

V.T/Báo Tin tức
Hòa Bình yêu cầu nhà máy xử lý rác thải sớm khắc phục các tồn tại để hoạt động trở lại
Hòa Bình yêu cầu nhà máy xử lý rác thải sớm khắc phục các tồn tại để hoạt động trở lại

Ngày 25/8, UBND thành phố Hòa Bình tổ chức đối thoại với người dân xã Thịnh Minh, thành phố Hòa Bình (Hòa Bình) để giải quyết phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường nguồn nước và không khí liên quan từ hoạt động Nhà máy xử lý rác thải của Công ty Cổ phần Năng lượng Môi trường Bắc Việt tại xã Thịnh Minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN