Sơn Hà tăng vốn điều lệ lên 1.500 tỷ đồng

Ngày 5/6, Công ty cổ phần quốc tế Sơn Hà (mã SHI) đã họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 1.500 tỷ đồng. Cuộc họp được tiến hành theo hình thức trực tuyến với 85,6% cổ đông theo dõi.

Chú thích ảnh

Sơn Hà thực hiện tăng vốn điều lệ được chia làm hai giai đoạn với 2 phương thức: Tăng vốn điều lệ theo hình thức phát hành cổ phiếu ra công chúng (phát hành cho cổ đông hiện hữu); tăng vốn điều lệ theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong tập đoàn.

Nếu kế hoạch phát hành được thực hiện theo đúng kế hoạch nêu trên, vốn điều lệ mới của Sơn Hà sẽ tăng khoảng 64% so với vốn điều lệ hiện tại. Ngoài ra, các cổ đông cũng đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 với mục tiêu tổng doanh thu ước tính đạt 6.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 180 tỷ đồng, cổ tức tăng 10%.

Trong định hướng kinh doanh thời gian tới, Sơn Hà sẽ mở rộng đầu tư vào lĩnh vực ngành nước, năng lượng tái tạo, đặc biệt là bất động sản công nghiệp.

 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN