Chấp thuận tăng mức vốn được cấp đối với Ngân hàng Thương mại Taipei Fubon-Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 13/5/2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (NHNN-CN TP.HCM) có văn bản số 1406/HCM-TTr2 (Công văn 1406/HCM-TTr2) về việc chấp thuận tăng mức vốn được cấp đối với Ngân hàng Thương mại Taipei Fubon-Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh

Theo đó, NHNN-CN TP.HCM chấp thuận đề nghị tăng thêm 106.000.000 USD (Một trăm lẻ sáu triệu Đô la Mỹ) mức vốn được cấp đối với Ngân hàng Thương mại Taipei Fubon-Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (“Chi Nhánh”) từ Ngân hàng mẹ (Ngân hàng Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd) tại Đài Loan để nâng mức vốn được cấp của Chi Nhánh lên 173.000.000 USD (Một trăm bảy mươi ba triệu Đô la Mỹ).

Ngân hàng Thương mại Taipei Fubon-Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm thông báo về nội dung tăng vốn được cấp nêu tại Công văn 1406/HCM-TTr2 đến Ngân hàng mẹ để thực hiện các trình tự, thủ tục cấp vốn cho Chi Nhánh đúng quy định pháp luật.

Nguồn vốn Ngân hàng mẹ cấp cho Ngân hàng Thương mại Taipei Fubon-Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh phải đảm bảo là nguồn vốn hợp pháp, hợp lệ

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc tăng mức vốn được cấp, Ngân hàng Thương mại Taipei Fubon-Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản đề nghị sửa đổi mức vốn được cấp tại Giấy phép gửi NHNN – CN TP.HCM và các tài liệu chứng minh việc tăng vốn đã được thực hiện hoàn tất.

Văn bản này có thời hạn hiệu lực trong vòng 6 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng mức vốn được cấp chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép, văn bản số 1406/HCM-TTr2 hết thời hạn hiệu lực pháp lý.

Cấp đổi, bổ sung nội dung Giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài của Ngân hàng Thương mại Taipei Fubon – Chi nhánh Hà Nội
Cấp đổi, bổ sung nội dung Giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài của Ngân hàng Thương mại Taipei Fubon – Chi nhánh Hà Nội

Ngày 30/09/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh TP. Hà Nội (NHNN Hà Nội) đã ban hành Giấy phép số 2284/GP.HAN-TTGS2 về việc Cấp đổi, bổ sung nội dung Giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài của Ngân hàng Thương mại Taipei Fubon – Chi nhánh Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN