Ngân hàng thương mại Taipei Fubon – Chi nhánh Hà Nội thông báo

Ngày 28/5/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 1016/QĐ-NHNN về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép của Ngân hàng thương mại Taipei Fubon – Chi nhánh Hà Nội.

Chú thích ảnh

Theo đó, Thống đốc chấp thuận bổ sung Mục V vào Điều III Giấy phép hoạt động chi nhánh ngân hàng nước ngoài số 11/NH-GP ngày 09/04/1993 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng thương mại Taipei Fubon – Chi nhánh Hà Nội như sau: “V. Kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất”.

Ngân hàng thương mại Taipei Fubon – Chi nhánh Hà Nội có trách nhiệm thực hiện các thủ tục theo quy định tại Khoản 3 Điều 18b Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của NHNN quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 17/2017/TT-NHNN ngày 20/11/2017, Thông tư số 28/2018/TT-NHNN ngày 30/11/2018 và Thông tư số 25/2019/TT-NHNN ngày 02/12/2019 của NHNN) đối với nội dung hoạt động được bổ sung nêu trên.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép hoạt động chi nhánh ngân hàng nước ngoài số 11/NH-GP ngày 09/4/1993 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng thương mại Taipei Fubon – Chi nhánh Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN